english version

De in 2008 opgerichte AssociatieOnderzoeksGroep ‘Literatuur in vertaling’ is een samenwerkingsverband tussen het Departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent en de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Gent, en heeft de ambitie om uit te groeien tot een volwaardig onderzoekscentrum voor literair vertalen.

Marktmechanismen dreigen ervoor te zorgen dat literair vertalen binnen het onderwijsaanbod in de verdrukking komt, en gemarginaliseerd raakt in de vertaal- en literatuurwetenschap. Door het ontbreken van een gemeenschappelijk forum blijft de aanwezige expertise gefragmenteerd. De AOG wil hierin verandering brengen door de krachten te bundelen en het aanwezige onderzoekspotentieel optimaal te benutten. De leden van dit overkoepelende onderzoeksplatform stellen zich tot doel het bestaande onderzoek te inventariseren, onderzoekservaringen uit te wisselen en onderzoeksthema’s op elkaar af te stemmen door het organiseren van lezingen en colloquia. De AOG neemt zich eveneens voor om in een nabije toekomst samenwerkingsverbanden te sluiten met andere organisaties of onderzoeksgroepen die actief zijn in het veld van de literaire vertaling zoals CETRA, Expertisecentrum Literair Vertalen, het Vlaams Fonds voor de Letteren of CERES.