De 'clausiaanse' handgreep. Hugo Claus en de literaire vertaling

KANTL, Koningstraat 18, Gent, Auditorium
18 04 2013, 13u - 17u

        


DE ONKREUKBAARHEID VAN DE VERLIEFDE, De vertaalbaarheid van twaalfde-eeuws Latijn

Piet Gerbrandy studeerde klassieke talen te Leiden en doceert Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft vertalingen, essays, gedichten en poëzierecensies. Hij heeft onder andere de Institutio Oratoria van Marcus Fabius Quintilianus uit het Latijn vertaald. De Nederlandse titel van dit boek is De opleiding tot redenaar. In 1993 begon hij met het schrijven van essays voor het weekblad De Groene Amsterdammer; in 1996 werd hij poëzierecensent bij de Volkskrant. In 2007 verscheen zijn boek Het feest van Saturnus: de literatuur van het heidense Rome, en in 2008 een door hem in het weekblad Opinio begonnen publieke gedachtewisseling met de rechtsfilosoof Andreas Kinneging in de vorm van achtmaal twee brieven, Het goede leven. Gerbrandy promoveerde in 2009 op een proefschrift over de poëzie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink.

10 december 2012


De afdelingen Engelse Literatuur en Talen en Culturen van Zuid-Oost
Azië, in samenwerking met de AOG 'Literatuur in vertaling', nodigen u
uit voor de lezing van Prof. Debashree Dattaray (University of Kolkata,
India) over 'the politics of translation in India',

op dinsdag 23 oktober 2012

om 14u in de grote vergaderzaal (3e verdieping, Blandijn).

Na de lezing van Prof. Dattaray is er tijd voorzien voor discussie en
vragen. Het einduur is voorzien om 15u30.

Alle belangstellenden zijn welkom.

Voor meer info contacteer olivia.malfait@ugent.be.


Workshop 'Narration and Translation'

17 september 2012


Vertaalseminarie Boris Korkmazov (Rusland)
Faculteit Toegepaste Taalkunde, Vakgroep Russisch
22 mei 2012


Studiedag Arnon Grunberg
Gent, KANTL
8 maart 2012

Beeldverslag (1)

Beeldverslag (2)


Strijd om een versregel van Lucretius. Aspecten van vorm en inhoud van een Lucretiusvertaling
Faculteit L&W
12 december 2011


“Amidst Smoke and Different Questions” / “Среди дыма и разных вопросов”

Internationaal seminarie over het vertalen van Andrej Platonovs werk

25 mei 2011, Vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde van de Universiteit Gent


Onderzoeksdag 2011: Het eigene en het vreemde revisited. De omgang met de ander in Literaire vertalingen

  Gent, 8 maart 2011: Beeldverslag
 

(Programma) 


Recepción y recreación: culturas y literaturas hispánicas en el Benelux
21 en 22 oktober 2010
Radboud Universiteit, Nijmegen


Dynamic Translations in the European Renaissance
La traduzione del moderno nel Cinquecento europeo
International Symposium, University of Groningen, 21-22 October 2010


Ingeborg Bachmann & Paul Celan – Een dramatische liefde

14 oktober 2010
Poëziecentrum, Gent


6th EST Congress: Tracks and Treks in TS

Leuven
23-25 september 2010


CETRA: Twenty-second Doctoral Summer School

Katholieke Universiteit Leuven
16 - 28 augustus 2010


Tales of Transit

Narrative Migrant Spaces in Transatlantic Perspective

1830-1954

International conference

Felix Archive

Antwerp, Belgium

 9-12 June, 2010

 

Conference Theme

Tales of Transit will bring together insights and methodologies from migration and maritime history, translation studies and literary studies, and confront these with the rich but largely underexplored archive of transatlantic migrant narratives. In view of the opening of the Red Star Line Museum in Antwerp, Tales of Transit takes the city as its starting point to rethink transatlantic migration.

We encourage contributions offering comparative perspectives on migrants traveling through well-known as well as lesser known ports in Europe, Africa and the Americas. The focus may be broadened to include mainland cities functioning as nodal points for migration flows or border crossing points on the frontier between states or regions. Overall, the stress lies on how such liminal spaces are narrated or visualized in testimonies or fiction: How vital are these sites for the migrant’s tale? Do such loci affirm or rather subvert the migrants’ aspirations and hopes? Does the perspective shift in accordance with the linguistic medium or audience expectations and, if so, in what ways?

Contributions may address any of the above questions in relation to the Atlantic migration flows that came into force roughly from the 1830s onwards, as a consequence of unsettled conditions in Europe and elsewhere. The year 1954, when the Ellis Island Immigration Station closed, was selected as an appropriate terminus ad quem, indicating the transition from steamers to planes as the dominant mode of transatlantic transportation.

 

Keynote Speakers

▪ Matthew Frye Jacobson (Yale University)

▪ Nancy K. Miller (City University of New York)

▪ Adam Walaszek (Jagiellonian University Krakow)

▪ Werner Sollors (Harvard University) TBC

 

Organizing Institutions 

▪ Ghent University Association Research Group on Literature in Translation

▪ Faculty of Translation Studies, Ghent University College

▪ Institute of Jewish Studies, University of Antwerp

▪ Leuven Research Group on Literary Relations and Postnational Identities

▪ Lessius University College Department of Applied Language Studies

Roosevelt Study Center, Middelburg

Red Star Line Museum, Antwerp

 


The Limits of Literary Translation

Exeter College, University of Oxford
24-25 June 2010


 

De Franstalige Canadese auteur Sylvie Massicotte is op 12 maart te gast in de les Literair vertalen, in de master vertalen Frans. Massicotte zal op de foire du livre van Brussel haar nieuwe verhalenbundel Partir de là voorstellen en kreeg van de Conseil des Arts et des Lettres van Montréal een reisbeurs om het departement vertaalkunde te bezoeken. De les begint om 10.25 in lokaal A 213.

Massicotte schrijft niet alleen proza voor volwassenen, maar is ook auteur van jeugdboeken. Ze is daarnaast "parolière" en schrijft liedteksten. Ze is een schrijfster van het kleine en subtiele, van korte sfeervolle verhalen en kristalheldere novelles. Het meest kenmerkende van haar schrijfstijl is dat ze al het overbodige weert. Zo ontstaan uitgebeende teksten die vaak niet meer dan 3 pagina's beslaan om het wezenlijke van de "condition humaine" mee te delen. De verhalenbundel Partir de là (2009) vormt hierop geen uitzondering. De studenten in de master vertalen Frans vertalen in groepjes van 2 of alleen verhalen uit de bundel en zullen op 12 maart in gesprek gaan met de schrijfster over haar schrijfstijl en de vertaalproblemen die ze tegenkwamen.

De enige teksten van Massicotte die tot nog toe in een Nederlandse vertaling het licht zagen, verschenen in tijdschriften. Twee vertalingen werden gemaakt door studenten Frans van het departement vertaalkunde: "De vulpen" in Deus ex machina nummer 105, juni 2003 en "Het cadeau" in Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur nummer 36, oktober 2004.

Belangstellenden welkom.  Meer info: Desiree.Schyns@hogent.be 

 


 

 

Inge Arteel

Gastcollege: De vertaling van Jelineks Underground

11 maart 2010 om 13u30

Lokaal A008 (departement Vertaalkunde)

Voor meer informatie: Els.Snick@HoGent.be

 


 

 

In samenwerking met CETRA (KULeuven) en de Doctoral School for Arts, Humanities and Law (UGent) organiseert de AOG Literatuur in vertaling een seminarie voor doctorandi en jonge onderzoekers:

“Plurilinguisme, traduction et autotraduction”

prof. dr. Rainier Grutman

16-19 februari 2010

 

De sessies met Prof. dr. Rainier Grutman zullen bestaan uit :

  • drie seminaries, telkens gevolgd door discussie
  • presentaties door doctorandi en een aantal tutorials waarin doctorandi de kans krijgen hun onderzoeksproject, een tekst of concrete vragen persoonlijk voor te leggen aan prof. dr. Grutman.
  • een publieke lezing voor academisch personeel en studenten.


Programma
 

  • Seminarie 

16 februari 2010 (Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde, lokaal A2.14, Abdisstraat 1, 9000 Gent)

10h-13h: “Le plurilinguisme et la traduction dans la galaxie des langues”
14h30-17h: doctorandipresentaties et tutorials

17 februari 2010 (Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde, lokaal A1.03, Abdisstraat 1, 9000 Gent) 

10h-13h: “Traduire le plurilinguisme: défis, solutions, compromis”

18 februari 2010 (KULeuven, Faculteit Letteren, lokaal MSI1 03.09, Erasmusplein 2, 3000 Leuven)

10h-13h: “L’autotraduction, une arme à double tranchant”
14h30-17h: doctorandipresentaties et tutorials

  • Publieke lezing

19 februari 2010 (KULeuven, Faculteit Letteren, lokaal MSI1 01.16, Erasmusplein 2, 3000 Leuven)

10h-12h: “Writing and Reading Diglossia”

 

Doctoral school

Het seminarie werd erkend als een specialist course van de Doctoral School for Arts, Humanities and Law van de Universiteit Gent en richt zich daarbij in de eerste plaats tot de doctorandi in de Letteren, in de Taal- en Letterkunde, of in de Vertaalwetenschap. Andere geïnteresseerden zijn echter ook welkom.

 

Meer info?

Klik hier om de folder te downloaden. 


Hoe vertaal je een Turkse Nobelprijswinnaar?

Vertaalsters van Orhan Pamuk doen een boekje open

 

Op 11 februari 2010 organiseert de Vakgroep Turks van Hogeschool Gent Vertaalkunde een namiddag rond literaire vertaling. Centraal staan de werken van de Turkse schrijver Orhan Pamuk, winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 2006.

 

In een gesprek met Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden, vertaalsters van Pamuk in het Nederlands, peilt Désirée Schyns (vakgroep Frans) naar hun ervaringen, keuzes en vertaalstrategieën. In 2008 kregen beide dames de Vertaalprijs van het Fonds voor de Letteren vanwege hun opmerkelijke vertalingen uit het Turks.

Voor het gesprek geeft Johan Vandewalle (vakgroep Turks) een korte uiteenzetting over ‘Pamuks meanderende zinnen’ en aan de hand van enkele voorgelezen fragmenten worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de typische stijl van de auteur. De namiddag wordt afgerond met een receptie. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 4 februari inschrijven.

Hogeschool Gent Vertaalkunde is de enige plaats in het Nederlandse taalgebied waar een academische vertaler-tolkopleiding Turks wordt aangeboden.

 


 

Literatuur in vertaling

Eerste onderzoeksdag van de AOG

12 februari 2009 

 


 

 

Lezing: 'Martialis, Spotepigrammen' door Evelien De Smet (licentiate Latijn & Grieks, leraar klassieke talen)

Vrijdag 4 december 2009

 


Joseph Roth

    28 en 29 mei 2009