UGent

 • Spaans

          prof. dr. Ilse Logie

 

HoGent

Overzicht van de thema's van de bachelorpapers die aansluiten bij de thematiek Literatuur in vertaling:

 • Vergelijking van een literaire brontekst en zijn vertaling in een of meerdere doeltalen (eventueel uitgebreid met een door de student vertaald fragment) met aandacht voor vertaalstrategieën op het vlak van

            - cultuurspecifieke referenties
            - literaire dialoog
            - spreektaal
            - regionale taal
            - heteroglossie
            - codewisseling
            - woordspeling
            - literaire vorm en stijlfiguren
            - vertaalnormen

   • De auteur als vertaler: welke vertaalstrategieën volgt de schrijver die zijn eigen werk vertaalt?
   • De receptie van literaire vertalingen in de pers: wordt er aandacht geschonken aan het beeld van de literaire vertaler?

   Hieronder vindt u een aantal onderwerpen die behandeld werden in de bachelorpapers gewijd aan de vertaalkunde. 


    

   Academ­iejaar 2008-2009

   Eigen vertaling vergelijken met bestaande vertaling van Nathalie Sarraute, Enfance (paris: Gallimard 1983), in de vertaling van Jan Versteeg: Kinderijd (Amsterdam: De Arbeiderspers 1985).

   Inleiding boek en auteur; stilistische analyse brontekst, vertalen in het Nederlands voor een in Nederland gevestigde uitgever, het vergelijken van eigen werk met de bestaande gepubliceerde vertaling.

   Comparatistisch literatuuronderzoek. Literaire vertaling en commentaar gebaseerd op stilistiek en vergelijking tussen twee teksten en de brontekst. 

    

   Promotor: D. Schyns

    


    

   Academ­iejaar 2008-2009

   Hoe worden culturele referenties overgedragen in de Nederlandse vertaling van Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, (Paris: Flammarion 1998), in het Nederlands op de markt gebracht als Elementaire deeltjes, vertaald door Martin de Haan (Amsterdam: De Arbeiderspers 1999)?

   Een analyse maken van de context waarin de betreffende culturele referentie voorkomt en aangeven wat er verloren zou gaan als de vertaler er niet voor had gekozen “aantekeningen van de vertaler” aan het einde van het boek te plaatsen. Deze aantekeningen zijn nadrukkelijk voor de Nederlandstalige lezer bedoeld en niet voor de Franse. De student bestudeert ook de manier hoe de Haan de Franse culturele fenomenen ‘uitlegt’.  Waarom moeten ze uitgelegd worden?

    

   Promotor: D. Schyns

    


    

   Academ­iejaar 2008-2009

   Hoe wordt dialoog vertaald, of hertaald, in de Nederlandse vertaling van Hammerklavier (Paris: Michel 1997) van Yasmina Reza. De vertaling is van Eef Gratama ( Amsterdam: Arena 1998).

   Dialoog selecteren en de dialoog uit de brontekst vergelijken met de gepubliceerde vertaling. De context beschrijven. Analyseren hoe juist bij het vertalen van dialoog de strategie van hertalen wordt ingezet door professionele vertalers. Welke ingrepen vinden er plaats om los van de brontekst te komen en interferentie met het Frans te vermijden? Hoe worden humor en ironie vertaald? Hoe verkrijg je idiomatisch taalgebruik in de doeltekst? Let ook op register. Welke vertaalproblemen doen zich voor?

    

   Promotor: D. Schyns

    


    

   Academiejaar 2008-2009

   Vervaet, Lies
   Traduire le plurilinguisme: la créolisation dans « Chronique des sept misères »

   Promotor: L. De Bleeker

    


    

   Academiejaar 2008-2009

   Moerman, Valerie
   Les références culturelles dans « Chronique des sept misères » et leur traduction dans
   « Kroniek van zeven armoedzaaiers »

   Promotor: L. De Bleeker

    


    

   Academ­iejaar 2007-2008

   Vertaalkritiek: een vergelijking tussen De quel amour blessé (1998) van Fouad Laroui en de Nederlandse vertaling Judith en Jamal 52001) door Frans van Woerden, toegespitst op het vertalen van dialoog.

    

   Promotor: D. Schyns

    


    

   Academ­iejaar 2007-2008

   Vertaalkritiek: een vergelijking tussen L’étranger (1942) van Albert Camus en de in 1949 uitgegeven Nederlandse vertaling van dichter en schrijver Adriaan Morriën.  

    

   Promotor: D. Schyns