Met dit overkoepelende onderzoeksplatform willen wij het volgende bereiken:

  • Het bestaande onderzoek (masterproeven, doctoraal en postdoctoraal) inventariseren en zo een soort databank aanleggen ten behoeve van huidige en toekomstige onderzoeksactiviteiten
  • Onderzoekservaring uitwisselen en -thema’s op elkaar afstemmen door het organiseren van lezingen en colloquia, wat kan resulteren in gemeenschappelijke publicaties, gemeenschappelijk promotorschap van doctoraten en gezamenlijke wetenschappelijke projectaanvragen
  • Op zoek gaan naar institutionele samenwerkingsverbanden met partners uit het veld, zoals het Expertisecentrum Literair Vertalen (verbonden aan de Universiteit Utrecht/Lessius Hogeschool Antwerpen, dat in opdracht van de Literaire Fondsen vertalers opleidt). Zo kan de AOG zich ook buiten de Associatie profileren op vlak van dienstverlening en projectaanvragen (vb. bij de Nederlandse Taalunie)
  • Het onderzoek inbedden in het onderwijsaanbod op het vlak van literair vertalen, en dit zowel binnen de AUGent (in de curricula van hogeschool en universiteit, door gezamenlijke begeleiding van bachelor- en masterproeven, in het kader van de Doctoral School) als onder de vorm van gastcolleges of vertaalateliers.

Op termijn zal ernaar gestreefd worden concretere onderzoekslijnen te selecteren, die zich op het snijpunt situeren van literatuur- en vertaalwetenschap en aansluiten bij de interesse van meerdere onderzoekers van de AOG zoals 'de schrijver als vertaler' (de po√ęticale implicaties van vertalingen door schrijvers en de complementariteit hiervan voor de studie van het eigen oeuvre van die schrijvers), 'literatuur in exil: de schrijver in een anderstalige omgeving', literaire meertaligheid en interculturaliteit ('het eigene en het vreemde in de context van het vertalen').