An Willems

An Willems

UGent
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Letterkunde - afdeling Scandinavistiek

Rozier 44, 9000 Gent
E-mail:

 

 

Bio

Na de Bachelor Frans-Zweeds (2005-2008) en de Master Frans-Scandinavistiek (2008-2009) met succes te hebben afgerond, volgde ik een postgraduaat Duits (2009-2010) en een opleiding Journalistiek (2010-2011) alvorens in juli 2011 te zijn aangesteld als projectmedewerker aan de vakgroep Letterkunde/afdeling Scandinavistiek (2011-2015).

Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Letterkunde (LW07) – afdeling Scandinavistiek: projectmedewerker

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

‘Multilingualism and language strategies in migration literature: a comparative study of the Swedish and Danish situation in the first decade of the twentieth century’

Het project waaraan ik de komende vier jaar zal werken onder begeleiding van prof. dr. Wolfgang Behschnitt (UGent) en dr. Michael Boyden (HoGent) onderzoekt het talige spel in enkele hedendaagse romans die in de categorie ‘migrantenliteratuur’ ondergebracht kunnen worden. In ons onderzoek hanteren we een functionalistische eerder dan biografische visie op de term ‘migrantenliteratuur’, waardoor ook werk van autochtone Zweedse en Deense auteurs voor analyse in aanmerking komt.

Het corpus beperkt zich tot de ‘migrantenliteratuur’ in Zweden en Denemarken, net door de interessante contrasten tussen deze beide Scandinavische landen. In het afgelopen decennium zagen zowel Zweden als Denemarken de doorbraak van een aantal auteurs die in hun werk met taal experimenteren. Verschillende talen of variëteiten (de zogenaamde multi-etnische jongerentaal die in steden als Malmö, Stockholm of Kopenhagen gehanteerd wordt) worden in de literatuur gecombineerd of gecontrasteerd, een fenomeen dat in beide landen op een andere manier onthaald wordt. In Zweden wordt zulke linguïstische diversiteit namelijk openlijk gestimuleerd, terwijl in Denemarken een sterke prioriteit gegeven wordt aan de Deense taal en het Deense culturele erfgoed aan de hand van een monolinguale politiek.

In ons onderzoek gaan we met behulp van concepten uit de discoursanalyse de wisselwerking na tussen enerzijds de talige diversiteit en creativiteit in literaire teksten en anderzijds het publieke debat over taal en meertaligheid in de maatschappij.