Bart Keunen

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap

Rozier 44, 9000 Gent
Tel.: 09/2643797
E-mail: bart.keunen@ugent.be

 

 

 

Bio

Bart Keunen, PhD,is professor Vergelijkende Literatuur aan de Universiteit Gent, in België. Hij geeft graduaat- en postgraduaatopleidingen in Europese Literatuurgeschiedenis, Literatuursociologie en Vergelijkende Literatuur. Hij studeerde filosofie in Leuven en literaire kritiek in Gent, Berlijn en Klagenfurt. Hij haalde zijn doctoraat met een verhandeling over Representing the Metropolis: A Culture-Sociological Approach to City Images, Chronotopes and Artistic Projects in Literary Prose between 1850 and 1930 (Ghent, 1997). Hij publiceerde artikels over stadsstudies, genrekritiek, literaire historiografie en literaire sociologie in internationale tijdschriften en boeken. Boekpublicaties bevatten onder andere: Time and Imagination. Chronotopes in Western Narrative Culture (Chicago: Northwestern UP, 2010), Verhaal en Verbeelding. Chronotopen in de Westerse Verhaalcultuur (Gent: Academia Press, 2007), Tijd voor een verhaal. Mens- en Wereldbeelden in de populaire verhaalcultuur (Gent: Academia Press, 2005); (with GUST) Post-ex-sub-dis: Fragmentations of the City (Rotterdam: 010 Publishers, 2002); (with Bart Eeckhout) Literature and Society. The Function of Literary Sociology in Comparative Literature (Brussels/Bern: Peter Lang/PIE, 2001); De verbeelding van de groot­stad. Stads- en wereldbeelden in het proza van de moderniteit (Brussels: VUBpress, 2000); (with GUST) The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis (Rotterdam: 010 Publishers, 1999).

 

Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap, hoofddocent

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • Vergelijkende Literatuurwetenschap
 • Literaire sociologie
 • Urban Studies

 

Link naar publicaties

http://lib.ugent.be/bibliografie/801000910039

 

Lijst met publicaties


Book Publications:

 • Leo Apostel, Jenny Walry & Bart Keunen. Hopeloos gelukkig. Leven in de postmoderne tijd. Amsterdam: Meulenhoff/Kritak, 1997. 350 pp. ISBN 90-6303-708-2.
 • Ghent Urban Studies Team (GUST), The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis. Rotterdam: 010 Publishers, 1999. 448 pp. ISBN 90-6450-355-9.
 • Bart Keunen, De verbeelding van de grootstad. Stads- en Wereldbeelden in het proza van de moderniteit. Brussel: VUB Press, 2000. 351 pp. ISBN 90-5487-245-4.
 • Benjamin Biebuyck, Gert Buelens, Bart Keunen e.a., Negen muzen, tien geboden. Historische en methodologische gevalstudies over de interactie tussen literatuur en ethiek. Gent: Academia Press, 2005. 144 pp.
 • Bart Keunen, Tijd voor een verhaal. Mens- en wereldbeelden in de (populaire) verhaalcultuur. Gent: Academia Press, 2005. 200 pp. ISBN 90-382-0738-7
 • GUST, The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis. Chinese vertaling van B1.1, verschenen bij China Water Power Press (zie www.waterpub.com.cn), 2005. 531 pp. ISBN 7-5084-2530-8.
 • Bart Keunen, Verhaal en verbeelding. Chronotopen in de westerse verhaalcultuur. Gent: Academia Press, 2007. 180 pp.

 

Books and Special Issues Edited:

 • Raymond Vervliet, Literatuur als daad en woord. Opstellen over tekst en context in de late 19de eeuw. Huldealbum samengesteld, uitgegeven en ingeleid door Bart Keunen en Philippe Codde, Brussel: VUB Press, 2000. 250 pp. ISBN 90-5487-281-1.
 • Literature and Society. The Function of Literary Sociology in Comparative Literature. (In the series “New Comparative Poetics”, dir. Marc Maufort). Edited by Bart Keunen and Bart Eeckhout, Peter Lang/ Presses Interuniversitaires Européennes, Brussels, 2001.  pp. 225. ISBN 90-5201-950-9.
 • Ghent Urban Studies Team (GUST), eds., Post Ex Sub Dis: Urban Fragmentations and Constructions. Rotterdam: 010 Publishers, 2002. 336 pp. ISBN 90-6450-478-4
 • Sascha Bru, Philippe Codde & Bart Keunen (eds.), Historical Avant-Garde. Poetics and Politics. Leuven: VAL-cahier 25, 2005. 120 pp.
 • Sascha Bru and Bart Keunen (eds.), Bloody Crossroads. The Politics of the Historical Avant-Garde Revisited. Special issue of Arcadia. International Journal of Literary Studies, jg; 41, nr.2, 2006.  91 pp.
 • GUST (eds.), De Stad als trope. Themanummer Spiegel der Letteren, Vol. 18: 3, 2006. 141 pp.
 • Bart Keunen e.a., Mikhail Bakhtin’s Chronotope Concept. (in preparation)

 

Articles and chapters in Books since 2005:

 • Bart Keunen, ‘Sociological Approaches to Narrative’. The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Herman, David, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (eds.). London: Routledge, 2005. 544-548.
 • Bart Keunen, ‘Kleine genealogie van de ethische beproeving. Bachtin, Deleuze en de geschiedenis van de roman.’ Negen muzen, tien geboden. Historische en methodologische gevalstudies over de interactie tussen literatuur en ethiek. Biebuyck, Benjamin, Gert Buelens, Bart Keunen, e.a. Gent: Academia Press. 2005.
 • Bart Keunen, ‘Het moderniteitssyndroom in het (post)modernistische misdaadverhaal: genealogie van de moraal van het verhaal’. Modernisme(n) in de Europese Letterkunde: Een ander Meervoud. Baetens, Jan, Sjef Houppermans e.a. (eds.). Leuven: Peeters, 2005. 197-212.
 • Bart Keunen, ‘Donnez-moi donc un corps. Over de esthetica van Gilles Deleuze.’ Jaarboek voor esthetica (special issue De nieuwe politieke dimensie van de kunsten), 2005. Vandenabeele, Bart en Koen Vermeir (eds.). 59-76.
 • Bart Keunen, ‘Fredric Jameson’. Engelse literatuurkritiek na 1945. De Geest, Dirk en Anneleen Masschelein (eds.). Leuven: Peeters, 2006. 219-237.
 • Bart Keunen and Sascha Bru, ‘The Avant-Garde and Modern Sovereignity: by way of introduction.’ Arcadia. International Journal of Literary Studies 41: 2 (2006). Special issue on “Avant-Garde and Politics” edited by Bart Keunen en Sascha Bru. 240-244.
 • Bart Keunen, ‘European Identity from Normality to Immanence. Re-Thinking Europe. Literature and (Trans)National Identity. Bemong, Nele, Mirjam Truwant and Pieter Vermeulen (Eds.). Amsterdam/New York, NY: Rodopi. 2008. 241-252.
 • Bart Keunen and Sascha Bru, ‘Marx Barks. New Perspectives in Literary Sociology: Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s Post-Marxism’. Primerjalna knjizevnost (Comparative Literature) 29: 1 (2006). 83-102.
 • Bart Keunen en Steven Jacobs, ‘De lege stad in literatuur en fotografie: Van romantische utopie naar modernistische heterotopie’ (Special Issue De stad als trope. Stadsliteratuur in de Lage Landen en Europa). Spiegel der letteren 48: 3 (2006). 173-187.
 • Bart Keunen, Bart Eeckhout en Jeroen Lievens, ‘De stadsroman: Van volvet naar lite’ (Special Issue De stad als trope. Stadsliteratuur in de Lage Landen en Europa). Spiegel der letteren 48: 3 (2006). 247-261.
 • Bart Keunen, ‘Living with Fragments. Modernism and Urban Culture’. Modernism. Eysteinson, Astradur and Vivain Liska (eds.). Berlin: De Gruyter, 2007. 271-290.
 • Bart Keunen, ‘Over het aankomen en het wegtrekken uit de stad’. Gerrit Krol: Werken op het snijpunt. Zuiderent, Ad en Bart Vervaeck (eds.). Amsterdam: Rozenberg, 2007. 115-134.
 • Bart Keunen and Sascha Bru, ‘It’s a Kind of Magic. World Construction in French Surrealist and Belgian Magical Realist Fiction and Film’. Avant-Garde Cinema (Volume 20 in ‘Avant-Garde Critical Studies’). Scheunemann, Dietrich and Alexander Graf (eds.). Amsterdam & New York: Rodopi. 2007. 231-248.
 • Bart Keunen, ‘The emergence of a meta-genre: The historical novel and the modernization of the novel.’ Primerjalna knjizevnost (Comparative Literature), 30 (2007). 179-190.
 • Bart Keunen, ‘The Emergence of a Meta-genre: The Historical Novel and the Modernization of the Novel.’ History and its Literary Genres. Troha, Gasper and Vanesa Matajc (eds.). Cambridge: Cambridge Scholarly Press. 2008. 82-93.  

 

Onderwijsactiviteiten

 • Europese literatuurgeschiedenis (Ba1)
 • Vergelijkende Literatuurwetenschap (Ba3)
 • Literaire Sociologie (Ma)
 • Vergelijkende Literatuurwetenschap (MaNaMa)

 

Link naar de eigen webpagina indien van toepassing

http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/home/personeel/BKeunen

 

Links

http://www.gust.ugent.be/