Carl De Strycker

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Nederlandse letterkunde LW10

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09/ 264 40 68
Fax.: 09/ 264 79 91
E-mail:

 

Bio

Carl De Strycker (1981) studeerde Germaanse talen (N-D) aan de Universiteit Antwerpen. Van mei 2004 tot 2007 was hij wetenschappelijk medewerker aan de Abteilung für Nederlandistik van de Universität Wien. Sinds 2007 is hij assistent voor moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit Gent waar hij een proefschrift voorbereidt over de invloed van Paul Celan op de Nederlandse literatuur. Hij is redactielid van Poëziekrant en Kunsttijdschrift Vlaanderen, recensent voor Leeswolf en poëziechroniqueur voor Interantionale neerlandistiek. Publiceerde onder andere over Harold Bloom, Paul Celan, Marnix Gijsen, Leonard Nolens, Ben Cami, Anton van Wilderode, Stefan Hertmans, C.O. Jellema, Luuk Gruwez en Dimitri Verhulst.

Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Nederlandse letterkunde: assisterend academisch personeel

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • Moderne en hedendaagse poëzie
 • Paul Celan
 • Poëzietheorie
 • Intertekstualiteit en invloed

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

Zijn onderzoek (onder promotorschap van Bart Vervaeck, UGent) richt zich op de aanwezigheid van (het werk van) Paul Celan in de Nederlandstalige literatuur. Op die manier wordt getracht de hedendaagse Nederlandse literatuur in een ruimer, Europees kader te beschouwen. Het over de grens kijken van een naburige literatuur(geschiedenis) plaatst teksten en oeuvres van Nederlandstalige auteurs in een breder perspectief en levert verrassende conclusies op met betrekking tot de Nederlandse literatuur(geschiedenis).

Uitgaande van intertekstualiteits- en invloedentheorieën (vooral Michael Riffaterre en Harold Bloom) wordt geprobeerd na te gaan hoe leven en werk van Celan in het Nederlandstalige veld functioneren. Door een intertekstuele lectuur lichten niet enkel verwijzingen naar, allusies op en citaten uit het werk van de Duitstalige dichter op, maar wordt ook duidelijk welke rol Celan gespeeld heeft in de ontwikkeling van de Nederlandstalige dichters die het onderwerp van de studie vormen. Niet enkel op tekstueel vlak, maar ook op poëticaal gebied wordt de impact nagegaan. Dat alles moet de mogelijkheid bieden om conclusies te trekken over de rol van Paul Celan in en voor de Nederlandse letteren.

De studie is opgebouwd uit casestudies. Tot het corpus behoren voorlopig onder andere: Leonard Nolens, Hans Tentije, C.O. Jellema, Stefan Hertmans, Peter Nijmeijer, Koen Stassijns, Peter Theunynck, Dirk van Bastelaere, Jan Lauwereyns, Jan Kuijper, Wiel Kusters, Louis Ferron, Arnon Grunberg, Boudewijn Büch, J. Bernlef en Thomas Graftdijk. 

Link naar publicaties

https://biblio.ugent.be/person/802000115224

Lijst met publicaties

Artikelen in tijdschriften

 • “’lees van Celan Sommerbericht’. Paul Celan in het werk van C.O. Jellema”. In:  Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 125/3 (2009): 306-323.
 • “Tussenposities. Kroniek van de poëzie”. In: Internationale neerlandistiek 47/1 (2009): 58-63.
 • “’Je kunt je ouders niet ontlopen’. Ben Cami en zijn invloeden, een bloomiaanse (mis)reading”. In: Revolver 34/4 (2008): 28-39.
 • “Vijf versies van het dichterschap. Kroniek van de poëzie”. In: Internationale neerlandistiek 46/1 (2008): 49-55.
 • “’Uw conterfeitsel als Amerikaan’. Marnix Gijsen door Albert van Dyck”. In: Vlaanderen 57/3 (2008): 175-176.
 • “Je stem gekust”. Leonard Nolens en Paul Celan: een Bloomiaanse analyse”. In: Spiegel der Letteren 49/3 (2007): 309-334.
 • "Angst voor invloed en invloedangst. Harold Blooms Anxiety of Influence en de neerlandistiek"
  In: Nederlandse Letterkunde 10/4 (2005): 263-279.
 • "Een zoon van Boon. Over de poëtica van Dimitri Verhulst”
  In: Neerlandica extra muros  43/3 (2005): 15-26.

Artikelen in boeken

 • "Schreiben nach Westerbork und Breendonk? Adornos Satz ‚nach Auschwitz ein Gedicht zu Schreiben, ist barbarisch’ und die niederländischsprachige Literatur"In: Roland Duhamel und Guillaume van Gemert (Hrsg.). Nur Narr? Nur Dichter? Über die Beziehungen von Literatur und Philosophie. Würzburg: Köigshausen & Neumann, 2009, S. 325-341.
 • met Herbert van Uffelen. ‘Gericht naar het eeuwige in ons’. De criticus Marnix Gijsen in de jaren dertig. In: Gillis J. Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants en Pieter Verstraeten. Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig. Nijmegen: Vantilt, 2009, p. 149-168.
 • “Bloot op de tong”. In: Cas. Goossens (red.). Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw. Over de poëzie van Jo Gisekin. Leuven: Uitgeverij P, 2008, p. 107-112.
 • “Interpretaties van een ‘epoch-making encounter’. De ontmoeting tussen Heidegger en Celan bij Celan, Roggeman en Hertmans”. In: Irena Barbara Kalla en Bozena Czarnecka (red). Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wroclav. Wroclav: Atut, 2008, p. 288-302.
 • "Harold Blooms 'Anxiety of Influence' und die niederländische Literaturwissenschaft"
  In: Niederländische Literaturwissenschaft auf neuen Wegen - Wiener Schriften zur niederländischen Sprache und Kultur, Band 4 - Uffelen, Herbert Van; Geest, Dirk de (Hrsg.) - Wien: Edition Praesens, 2006, 171-195.
 • "Paul Celan Werden" (Spuren von Paul Celan bei Nolens, Hertmans und Stassijns)
  In: Rezeption, Interaktion und Integration - Wiener Schriften zur niederländischen Sprache und Kultur, Band 3 - Decloedt, Leopold; Uffelen, Herbert Van; Weissenböck, M. Elisabeth (Hrsg.) - Wien: Edition Praesens, 2004, 135-159.

Onderwijsactiviteiten

 • Ba1 Nederlandse letterkunde I: oefeningen modern proza
 • Ba2 Nederlandse letterkunde IV: oefeningen moderne poëzie

Link naar de eigen webpagina indien van toepassing

http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/home/personeel/CarlDeStrycker

Links