Els Biesemans

UGent
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vakgroep Scandinavistiek en Noord-Europakunde

Rozier 44, 9000 Gent
Tel.: 09 264 38 00
Fax: 09 264 41 91
Website: http://www.scandinavistiek.ugent.be/
E-mail:

 

 

 

Bio

Na mijn opleiding, Bachelor in de twee talen: Nederlands-Zweeds (2004-2007) en de Master Moderne Vergelijkende Letterkunde (2007-2008), begon ik als projectmedewerker bij de Vakgroep Scandinavistiek en Noord-Europakunde aan een onderzoeksproject (2008-2012).

 

Affiliatie

Universiteit Gent, Scandinavistiek en Noord-Europakunde: projectmedewerker

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • Cultuurbemiddeling Scandinavië – Nederland en Vlaanderen
 • Netwerken van cultuurbemiddelaars
 • Het literaire veld
 • Receptie van literatuur
 • 19e-20e eeuw

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

De receptie van Scandinavische literatuur in Vlaanderen en Nederland (1860-1940), een vergelijkend onderzoek naar de rol van netwerken.

“In het laatste kwart van de 19e eeuw wordt het begrip ‘Scandinavische letterkunde’ voor den ontwikkelden Europeeër iets werkelijks, een geestelijke macht, die meetelt.”

Dat schreef de Deense literatuurcriticus Helge Topsøe-Jensen in 1926. Ook in het laatnegentiende-eeuwse Vlaanderen en Nederland was de plotse grote belangstelling voor Scandinavische literatuur opvallend. Het aantal naar het Nederlands vertaalde Noordse literaire werken nam aanzienlijk toe, aan de universiteiten werden de eerste cursussen moderne Scandinavische taal- en letterkunde gedoceerd en in verschillende literaire tijdschriften werd de blik resoluut op het Noorden gericht.

De aanleidingen voor deze ‘hype’ waren divers. Niet binnen alle netwerken van cultuurbemiddelaars, bestaande uit recensenten, vertalers, universiteitsdocenten, auteurs enz., overheersten dezelfde motieven om aandacht te schenken aan het Noorden en de Noordse literatuur. Mijn onderzoek beoogt de analyse van deze netwerken en van de specifieke rol die zij speelden in de transmissie van de Scandinavische literatuur. Ik ga na hoe de verschillende cultuurbemiddelaars zich tot elkaar verhielden, hoe en hoe vaak zij elkaar ontmoetten en in welke mate zij samenwerkten – of net niet. Een contrastief Nederlands-Vlaams perspectief laat bovendien toe om de verschillen binnen het Nederlandse taalgebied te belichten, onder meer met betrekking tot de taalideologische gezichtspunten en het ethnolinguïstische discours. Om een beter inzicht te krijgen in de constitutie van deze netwerken, zette ik een database op die alle informatie over de betrokken personen, hun contacten en hun publicaties bevat.

Dit onderzoek kadert in het Nederlands-Vlaamse onderzoeksprogramma VNC, en wordt gefinancierd door het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

Lijst met publicaties

 • Artikels in tijdschriften
  • Biesemans, Els, "Het venijn in de staart", in: Poëziekrant 32 (2008) 8: 72-3.
  • Biesemans, Els, "Wereldnomade, noodlotsmelodie en strandgeruis", in: Poëziekrant 32 (2008) 6: 89-90.
 • Hoofdstukken in boeken
  • Biesemans, Els, "Noord en Zuid. Literaire voorbeeldfunctie van verwante volkeren", Boedapest: Eötvös Loránd Universiteit, forthcoming.
  • Biesemans, Els "The reception of Scandinavian literature in the Netherlands and Flanders 1860-1940. Some preliminary reflections on the role of networks", Münster: Westfälische Wilhelms-Universität, forthcoming.

 

Link naar de eigen webpagina indien van toepassing

http://www.scandinavistiek.ugent.be/index.php?id=17&type=content&departmentnumber=lw13&ugentid=802000471801

 

Links

http://www.womenwriters.nl/index.php/Project_news