Flora Keersmaekers

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap

Rozier 44, 9000 Gent
Tel.: 09/264.95.82
Fax.: 09/264.79.91
E-mail: flora.keersmaekers@ugent.be

 

 

 

 

Bio

Flora Keersmaekers studeerde van 2004 tot en met 2008 Theater- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Gent. Zij studeerde af als Master in de Vergelijkende Moderne Letterkunde met een masterscriptie over Vladimir Nabokovs Lectures on Literature. Sinds oktober 2008 werkt zij onder promotorschap van Jürgen Pieters aan een doctoraat over Nabokovs leespoëtica.

 

Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap: doctoraatsbursaal

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

  • Vladimir Nabokov  
  • poëticaal onderzoek
  • algemene en theoretische literatuurwetenschap

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

Mijn onderzoek beoogt een fundamentele bijdrage aan de studie van de poëtica van Vladimir Nabokov op grond van diens "lectures", een vierdelig werk dat de neerslag biedt van de colleges letterkunde die de schrijver tussen 1941 en 1959 aan de universiteiten van Wellesley en Cornell gaf. (Lectures on Literature, Lectures on Russian Literature, Lectures on Ulysses en Lectures on Don Quixote) Het gaat om een aanzienlijke serie colleges over meesterwerken uit de Europese en de Russische romantraditie, waarin Nabokov zijn studenten niet alleen duidelijk wou maken wat de kracht van het literaire kunstwerk bepaalde, maar ook welke leesmethode ze dienden te hanteren om tot het juiste inzicht in die artistieke kracht te komen. Via mijn analyse van deze colleges wil ik de studie van Nabokovs poëtica tegelijk verdiepen en bijsturen: ik wil namelijk aantonen dat zijn literatuuropvatting niet enkel gericht is op de voor zijn denken cruciale nexus tussen auteur en kunstwerk, zoals men doorgaans heeft aangegeven, maar wel degelijk ook plaats inruimt voor de creativiteit van de lezer. Ik wil nagaan hoe Nabokov die creativiteit specifiek conceptualiseert. Door de lezerspoëtica die hij in deze lectures ontwerpt te verbinden met een aantal contemporaine leesmethoden waarvan zijn denken duidelijke sporen bevat (Russisch Formalisme, School van Genève), wil ik een beter zicht krijgen op de complexe literatuuropvattingen van deze belangrijke auteur en deze opvattingen tegelijk testen als fundament van een productieve leespedagogiek.

Nabokov vertaalde naast zijn eigen boeken, gedichten en verhalen onder andere Alice in Wonderland naar het Russisch en Jevgeni Onegin naar het Engels. Zijn opvattingen over vertalen, die we niet alleen kunnen afleiden uit zijn werk als vertaler, maar ook terug kunnen vinden in enkele essays, staan in een interessante verhouding tot de rest van zijn poëtica. Zo kunnen Nabokovs teksten over vertalen passages uit de “lectures” verduidelijken en bieden de lessen ook op hun beurt een goede basis om zijn vertaaltheorie en –praktijk beter te begrijpen.

 

Links

www.nederlandseliteratuur.ugent.be