Ilse Logie

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Romaanse talen (andere dan het Frans) LW08

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09/ 264 40 63
Fax: 09/ 264 41 63
E-mail:

 

 

 

 

 

 

Bio

Ilse Logie (°1964) doceert sinds 2005 Hispano-Amerikaanse literatuur aan de Universiteit Gent.

Van 1986 tot 2005 was zij verbonden aan het Hoger Instituut voor Vertalers (HIVT) van de Hogeschool Antwerpen (thans: Artesis) waar zij behalve Spaanstalige literatuur en cultuur ook literair vertalen doceerde. Zij was jarenlang recensent Spaanstalige literatuur voor de kranten De Morgen, De Standaard en Trouw.

Zij promoveerde aan de UA op het mimesebegrip in het werk van de Argentijnse auteur Manuel Puig (La omnipresencia de la mímesis en la obra de Manuel Puig. Análisis de cuatro novelas, Amsterdam/New York, Rodopi, 2001) en publiceert hoofdzakelijk over uiteenlopende aspecten van hedendaagse literatuur uit de Cono Sur (Argentinië, Chili, Uruguay). Sinds 2006 is zij voorzitter van de Asociación de Hispanistas del Benelux (AHBx). Zij is lid van het AIH, IILI en Aleph. 


Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Romaanse talen (andere dan het Frans): zelfstandig academisch personeel

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

  • hedendaagse Hispano-Amerikaanse literatuur (met nadruk op Cono Sur – Argentinië, Chili, Uruguay); de apocalyptische verbeelding en traumaverwerking in deze literatuur; representatie van de stad
  • literair vertalen
  • mimesisbegrip

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

Heeft jarenlange ervaring met het doceren van literair vertalen Spaans-Nederlands (HIVT, Hogeschool Antwerpen) en het begeleiden van scripties op dit gebied. In het verlengde van haar proefschrift over literaire representatie doet zij onder meer onderzoek naar de wijze waarop de overgeleverde opvatting van vertalen als mimetische doorslag doorwerkt of juist gedeconstrueerd wordt in het werk van hedendaagse Spaanstalige auteurs als Borges, Copi, Fuentes, Puig, Saer, Marías en Semprún. Richtte de overleggroep literair vertalen op aan het HIVT. Zette tevens een samenwerking op met de Werkgroep Postkoloniale Literaturen van de UA, waarbij het accent lag op de ideologische dimensie van het vertalen. Dit initiatief mondde uit in een onderzoeksproject UA/Hogeschool Antwerpen en in een themanummer van Linguistica Antverpiensia (Translation as creation. The Postcolonial influence). Heeft meerdere studiedagen georganiseerd over o.m. vertalen van poëzie, Borges en vertalen, en vertalen in postkoloniaal perspectief. Is redactielid van het  vertaaltijdschrift Filter, van de reeks Romanica Gandensia (Droz) en van de reeks Portada Hispánica (Rodopi), en lid van de adviserende raad van Linguistica Antverpiensia (New Series: Themes in Translation Studies) en zit in de adviescommissie vertalingen van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Is momenteel promotor van volgende vertaalproefschriften:

  • het proefschrift van July De Wilde (HoGent), dat Nederlandse, Franse en Engelse vertalingen van ironie in een Hispano-Amerikaans corpus analyseert;
  • het proefschrift van Roosje Dejonghe: L’Etranger van Albert Camus: culturele transfers en descriptief-interpretatieve analyse van de vertalingen in het Engels, Nederlands, Portugees en Spaans (co-promotor: Désirée Schyns);

en co-promotor van het doctoraatsonderzoek van Christine Savariaud over de receptie van vertalingen van de boom-auteurs in Nederland (promotor: Maarten Steenmeijer, Radboud Universiteit Nijmegen).

Is voorzitter van de in 2008 opgerichte AOG ‘literatuur in vertaling’.

 

Link naar publicaties

http://biblio.ugent.be/person/801002040996

 

Onderwijsactiviteiten

  • Spaanstalige letterkunde; Spaanstalige cultuur
  • Vertaalkunde
  • Spaanse Taalvaardigheid

 

Links