Jürgen Pieters

 

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09/264.40.97
Fax.: 09/264.41.59
E-mail: jurgen.pieters@ugent.be

 

 

Bio

Jürgen Pieters is hoogleraar algemene literatuurwetenschap aan de UGent. Hij schreef een proefschrift over de poststructuralistische achtergronden van de leestheorie van het New Historicism, in 2001 gepubliceerd als Moments of Negotiation. The New Historicism of Stephen Greenblatt (Amsterdam University Press). In 2005 verscheen Speaking with the dead. Explorations in Literature and History (Edinburgh University Press), een studie over het gebruik van de topos van het gesprek met de doden bij auteurs als Petrarca, Huygens, Sidney, Michelet, Proust en Roland Barthes. Van het boek verscheen ook een Nederlandse versie: De tranen van de herinnering. Het gesprek met de doden (Historische Uitgeverij, 2005, tweede druk in 2008).

 

Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene literatuurwetenschap, hoogleraar

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • algemene literatuurwetenschap
 • theoretische literatuurwetenschap
 • literatuur- en cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne periode (meer in concreto: de Nederlandse Gouden Eeuw)

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

Mijn huidig onderzoek heeft betrekking op de theorievorming in en rond de historische letterkunde. In voorbereiding (te verschijnen in 2010 bij Amsterdam University Press) is In denkbeeldige tegenwoordigheid. De historische letterkunde vandaag en morgen. Ik begeleid een aantal onderzoeksprojecten rond vroegmoderne Nederlandse auteurs (Coornhert, Vondel en Huygens) waarin de culturele problematiek van de vertaling centraal staat, meer bepaald de voor humanisten cruciale vraag hoe klassieke, heidense denkers productief kunnen worden gemaakt in een christelijke context. Daarnaast begeleid ik ook proefschriften op het gebied van de theoretische literatuurwetenschap (in casu over Kenneth Burke en over de literatuuropvatting van Vladimir Nabokov). Eigen toekomstig onderzoek staat in het teken van de receptiegeschiedenis van de Renaissance (van Michelet en Burckhardt tot Blumenberg en Foucault) en van het genre van de consolatio.

 

Link naar publicaties

http://lib.ugent.be/bibliografie/801001021082

 

Lijst met publicaties

 Boeken als auteur

 

Boeken en tijdschriftnummers als editor

 • [samen met Rokus Hofstede, ed.], Memo Barthes , Nijmegen: Vantilt, 2004.
 • [samen met Rokus Hofstede, ed.] Roland Barthes, Het werkelijkheidseffect , Groningen: Historische Uitgeverij, 2004.
 • [samen met Christophe Madelein en Bart Vandenabeele, eds.] Histories of the Sublime , Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten, 2005.
 • [samen met Kris Pint, ed.], Roland Barthes Retroactively: Reading the Collège de France Lectures, special issue of Paragraph. A Journal of Modern Literary Theory, 31, 1, March 2008 (with contributions by Diana Knight, Jean-Jacques Lecercle and Jonathan Culler)
 • [samen met Neil Badmington, ed.] Literature and Culture. The Work of Catherine Belsey, special issue of Textual Practice, April 2010 (forthcoming, with contributions by Jean-Jacques Lecercle, Alan Sinfield and Catherine Belsey)

 

Onderwijsactiviteiten

 • Algemene Literatuurwetenschap
 • Poetica
 • Theoretische Literatuurwetenschap
 • Theorieën van de Cultuurgeschiedenis

 

Links

 • http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be
 • http://www.gems.ugent.be