Kristoffel Demoen

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Latijn en Grieks LW06

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09/ 264 40 28     
Fax.: 09/ 264 41 64
E-mail:
Website: http://www.latijnengrieks.ugent.be/

 

 

Bio

 • Doctor in de klassieke filologie (1993).
 • Mandaathouder van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van 1987 tot 2001, eerst als aspirant, nadien als post-doctoraal onderzoeker.
 • Sinds 2001 docent aan de UGent, benoemd voor het vakgebied Oudgriekse letterkunde.

 

Affiliatie

Universiteit Gent, vakgroep Latijn en Grieks: zelfstandig academisch personeel

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • Oudgriekse letterkunde
 • Byzantijnse literatuur en cultuurgeschiedenis
 • Vertaalstudie

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

 • Voornaamste onderzoek situeert zich in de Oud- en Middeleeuws-Griekse literatuur, met een klemtoon op het onderzoek naar de wisselwerking tussen poëzie en retorica.
 • Onderzoek naar vertalen en vertalingen is gegroeid vanuit een onderwijsopdracht 'vertaling uit het Grieks', die geleid heeft tot onderzoeksprojecten en de creatie van een vaka "Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken".
 • Sinds een tiental jaren promotor van verschillende Bachelor-onderzoekstaken en licentie-verhandelingen / masterproeven op het vlak van literaire vertaling: zowel vertaalbeschrijving of vertaalgeschiedenis in context als eigen literaire vertaling worden als onderwerpen opgegeven.
 • Afgesloten onderzoeksproject BOF "De paulinische sleutelbegrippen 'sarks' ('vlees')  en 'pneuma' ('geest') in recente West-Europese bijbelvertalingen. Een studie over concordant vertalen, contrastieve lexicografie en vertaalinterpretatie". Onderzoeksproject van het BOF van de Universiteit Gent (januari 2003 – december 2007).
 • Promotor van lopend doctoraatsonderzoek, door Sylvie Geerts (AAP): "Imme Dros: vertaler en bewerker van de klassieken. Vertaalwetenschappelijk, narratologisch en empirisch onderzoek" (gestart oktober 2007).
 • Lid van de adviescommissie Vertalingen in het Nederlands van het Vlaams Fonds voor de Letteren (sinds najaar 2008).
 • Lid van het Arpino-comité (organisator Vlaamse vertaalolympiades Latijn en Grieks); juryvoorzitter voor de klassikale wedstrijden Grieks.
 • Occasioneel voordrachten op bijscholingsactiviteiten secundair onderwijs over vertalen.
 • Occasioneel adviseur over literaire vertalingen (uit het Latijn en het Grieks) voor Stichting Fonds voor de Letteren (Nederland) en Vlaams Fonds voor de Letteren.

 

Link naar publicaties

http://biblio.ugent.be/person/801000631163

 

Selectie uit publicaties (klemtoon op literair vertalen)


Boeken

Auteur

 • Pagan and Biblical Exempla in Gregory Nazianzen. A Study in Rhetoric and Hermeneutics. [Corpus Christianorum, Lingua Patrum 2.] Turnhout, Brepols 1996. 498 p. ISBN 2-503-50481-7
 • De vertaling in de kijker. Bouwstenen voor vertaalbeschrijving in de klas. [Didactica Classica Gandensia, 40] Gent 2000. (samen met Katja De Herdt) 167 p. ISSN 0070-4792
 • Ernstig spel. Een keuze uit de  poëzie van Gregorios van Nazianze. Inleiding, keuze, vertaling en commentaar K.D. Groningen, Styx Publications 2000. 126 p. ISBN 90-5693-040-0

Editor

 • La Spiritualité de l'Univers Byzantin dans le Verbe et l'Image. Hommages offerts à Edmond Voordeckers à l'occasion de son éméritat, édités par K. Demoen et J. Vereecken. [Instrumenta Patristica, XXX] Turnhout, Brepols 1997. 392 p. ISBN 2-503-50559-7
 • De veelwendbare. De Odyssee vanuit multidisciplinair perspectief, ed. K. Demoen. [Didactica Classica Gandensia, 38] Gent 1998. 163 p. ISSN 0070-4792
 • The Greek City from Antiquity to the Present. Historical Reality, Ideological Construction, Literary Representation. Leuven, Peeters 2001. 247 p. ISBN 90-429-0971-4
 • Classici, hun uitgevers en adviseurs. De actuele vertaalideeën, ed. K. De Herdt, K. Demoen en V. Hunink. [Filter. Tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap, 8:3] Bussum, Coutinho 2001. 66 p. ISSN 0929-9394
 • Theios Sophistes. Essays on Flavius Philostratus, Life of Apollonius of Tyana, ed. K. Demoen – D. Praet. [Mnemosyne, Supplements 305] Leiden, Brill 2009. 405 p. ISBN 978 90 04 17109 1


Artikels in tijdschriften

 • Aristophanes' Ploutos. Lees- en speelbaarheid van een antieke komedie in vertaling. Documenta 5 (1987) 50-55.
 • A Paradigm for the Analysis of Paradigms. The Rhetorical Exemplum in Imperial Greek Theory and Practice. Rhetorica. Journal of the History of Rhetoric 15 (1997) 125-158.
 • Odysseevertalingen. Handleiding voor kritische gebruikers. Didactica Classica Gandensia 38 (1998) 101-123.
 • Van Aafjes tot Zuydewijn. Een odyssee langs vertaalopties. Kleio 27 (1998) 54-72.
 • "Vertaalwetenschap maakt knap". Een experiment met vertaalbeschrijving in de klas. (samen met K. De Herdt). Lampas. Tijdschrift voor Nederlandse classici 32 (1999) 325-341.
 • De Ballade van de Dode Broer: tekst en vertaling. Tetradio 8 (1999) 26-35.
 • Archaïsche ernst en homerische kolder. Filter. Tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 10 (2003) 11-16
 • Odysseus in the Low Countries: Dutch Translational Strategies and their Western European Context, from the Renaissance to the Present. Classical and Modern Literature 27.1 (2007) 69-92.
 • The Pauline key words πνεῦμα and σάρξ and their translation. Filología Neotestamentaria 20 (2007) 29-46. (samen met Sam Creve en Mark Janse)
 • Incomprehensibiblity, ineffability and intranslatability. The poverty of language and the abundance of heresy in 4th Century Patristic Thought. Journal of Eastern Christian Studies 60 (2008) 105-125
 • Vertalen en gebruik van vertalingen. Een megafoon. Prora. Tijdschrift van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 13.3 (2008) 16-19.


Hoofdstukken in boeken

 • Metaphor and the Ancient Trinitarian Debate. Analogical Language in the Theological Orations of Gregory Nazianzen. In: Faith and Fiction. Interdisciplinary Studies on the Interplay between Metaphor and Religion, ed. B. Biebuyck, R. Dirven, J. Ries. [Duisburg Studies on Language and Culture] Frankfurt - Bern - Paris - New York, Lang 1998, pp. 137-153.
 • La poésie de Théodore le Stoudite: renouveau de l'épigramme grecque profane? In: La poesia tardoantica e medievale, ed. M. Salvadore. Alessandria, Edizioni dell’Orso 2001, pp. 149-169.
 • John Geometres' Iambic Life of Saint Panteleemon. Text, Genre and Metaphrastic Style. In: P. Van Deun - B. Roosen - B. Janssens, Philomathestatos. Studies in Greek Patristic and Byzantine Texts Presented to Jacques Noret for his Sixty-Fifth Birthday [Orientalia Lovaniensia Analecta 137] Leuven, Peeters 2004, 165-184.
 • "I am a Skilful Poet." Persuasion and Demonstration in Gregory Nazianzen's Ad Vitalianum. In: E. Amato (ed.), Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à Jacques Schamp. Brussel [Collection Latomus 296] 2006, 431-440.
 • Aulus Gellius, Nachten in Attica, XIX.9 (vertaling). In : Y. Maes (ed.), Meester & Leerling. Feestbundel ter ere van Daniël Knecht. Leuven, P 2006, 52-57.
 •  “Altijd is dit land bereid de zwakken te helpen.” Vluchtelingen en smekelingen in de Griekse tragedie. In: D. Praet (ed.), US and THEM. Essays over filosofie, politiek, religie en cultuur van de klassieke Oudheid tot Islam in Europa, ter ere van Herman De Ley. Gent, Academia Press 2008, 29-52.
 • Drie Byzantijnse epigrammen over de aartsengel Michael. In: Lara Sels –  Eric Metz, Engelen en demonen. Een bloemlezing uit de wereldpoëzie. Voor Jeannine Vereecken, Gent: Poëziecentrum 2009, p. 18-19, 103. 

 

 

Onderwijsactiviteiten

 • Oudgriekse letterkunde
 • Middeleeuws-Griekse letterkunde
 • Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken

 

Link naar de eigen webpagina indien van toepassing

http://www.latijnengrieks.ugent.be/personeel