Lidia Rura

HoGent
departement Vertaalkunde
vakgroep Russisch-Tsjechisch

Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent
Tel.: 09/2249758
Fax.: 09/2249701
E-mail: lidia.rura@hogent.be

 

 

 

Affiliatie

  • Hogeschool Gent, departement Vertaalkunde, vakgroep Russisch-Tsjechisch: onderwijzend personeel/ assistent
  • Universiteit Gent, vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde: geaffilieerd onderzoeker

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

Lidia Rura bereidt onder promotorschap van Thomas Langerak (UGent) en Piet Van Poucke (HoGent) een proefschrift voor dat wordt gefinancierd door het Onderzoeksfonds van HoGent. Het onderzoek is toegespitst op het oeuvre Aleksander Galič, een Russische dissidente dichter. Zijn werk behoort tot een speciaal genre uit de Sovjetperiode dat een heel efficiënt middel bleek te zijn om de censuur te omzeilen en het dissidente gedachtegoed onder het brede publiek te verspreiden. Toch is dit genre in tegenstelling tot andere werken van dissidente strekking vrijwel onbekend gebleven in het Westen en werd nauwelijks vertaald. Het onderzoek heeft als doel het werk van Galič te bestuderen met het oog op drie belangrijke aspecten: (i) de vorming van zijn standpunt als dissident, (ii) de hermeneutische analyse van zijn thematiek en de potentiële relevantie ervan voor zijn thuispubliek en voor de Westerse lezer (iii) het onderzoek naar het contrast tussen de enthousiaste receptie van hem als dissident en de moeilijke receptie van zijn werk in het Westen. De drie aspecten impliceren een historisch-biografisch onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van een dissident, een literair-thematische studie door middel van de analyse van de prereceptieve fase en een vertaalhistorische en een vertaalkundige studie naar de postreceptieve fase en de analyse van de weinige bestaande vertalingen.

 

Onderwijsactiviteiten

tolken