Liesbeth De Bleeker

HoGent
departement Vertaalkunde
vakgroep Frans

Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent
Tel.: 09/2249738
Fax.: 09/2249701
E-mail:
liesbeth.debleeker@hogent.be
http://veto.hogent.be/dep/vakgroep/documents/ficheLiesbethDeBleeker.PDF

 

 

 

Bio

Liesbeth De Bleeker werkt momenteel als doctorassistent aan de Hogeschool Gent, waar ze verbonden is aan de onderzoeksgroepen “Cultuur en vertaling” en “Meertalige communicatie”. Zij studeerde Romaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent en aan de Universidad de Salamanca (Spanje). Onder begeleiding van prof. dr. Lieven D’hulst en prof. dr. Nadia Lie schreef zij aan de K.U.Leuven een proefschrift met als titel ‘Ces sentiers qui tracent un autre pays que les routes coloniales’ : l'invention de l'espace dans l'œuvre romanesque de Patrick Chamoiseau. Hiervoor nam zij in juli 2007 de doctorsbul in ontvangst. Alvorens terug te keren naar haar geboortestad Gent, werkte zij als Francqui Foundation fellow van de Belgian American Educational Foundation aan de New York University (VS), onder de vleugels van prof. dr. Michael J. Dash en prof. dr. Gerard Aching.

 

Affiliatie

 • Hogeschool Gent, departement Vertaalkunde, vakgroep Frans: onderwijzend personeel/ doctorassistent
 • Universiteit Gent, vakgroep Frans: geaffilieerd onderzoeker
 • Katholieke Universiteit Leuven – Campus Kortrijk, subfaculteit Letteren: research fellow

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • Franstalige literatuur
 • Caribische literatuur
 • literatuurwetenschap (discoursanalyse, narratologie)
 • beeldvorming
 • literaire meertaligheid
 • vertaalstudies

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

Liesbeth De Bleeker werkt aan een postdoctoraal onderzoek onder promotorschap van Guy Rooryck (HoGent) en Patrick Collard (UGent). Met haar project “Meertaligheid en culturele identiteit in de hedendaagse Franstalige Caribische literatuur: een discoursanalytisch en vertaalwetenschappelijk onderzoek” beoogt zij een bijdrage te leveren tot het onderzoek naar meertaligheid en vertaling – en naar meertaligheid in vertaling – in een postkoloniale context. De Franstalige Caribische literatuur vormt hierbij het uitgangspunt.

De doelstelling van het project is tweeledig. Ten eerste wordt nagegaan welke talige strategieën Franstalige Caribische auteurs aanwenden om, via hun teksten, een Caribische (culturele en literaire) identiteit uit te bouwen (of in vraag te stellen). Dit gebeurt aan de hand van een corpus van literaire, narratieve teksten waarin de hoofdtaal gelardeerd wordt met anderstalige uitdrukkingen of tekstfragmenten. Ten tweede wil het project inzicht bieden in de manier waarop deze meertaligheid wordt weergegeven in vertalingen die circuleren binnen een ander cultureel en literair systeem. Het vertalen wordt hierbij beschouwd als een vorm van interculturele dialoog. De vertaling, het tastbare product van deze dialoog, wordt dan een onderzoeksobject dat toelaat om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop culturele en literaire identiteiten gepercipieerd worden, gereproduceerd worden en eventueel bijgewerkt worden door actoren – vertalers, uitgevers – die functioneren binnen een ander literair en cultureel systeem. Vertalingen blijken op die manier een bijzonder rijke bron te zijn voor het onderzoek naar beeldvorming van andere culturen of literaturen.

 

Link naar publicaties

http://lib.ugent.be/bibliografie/802000439061

 

Links

 • http://veto.hogent.be/od/vertaalonderzoek/
 • http://veto.hogent.be/od/onderzoekvandemeertaligecommunicatie/
 • http://www.rodopi.nl/senj.asp?BookId=Textxet+52