Liselotte Vandenbussche

HoGent
faculteit Toegepaste Taalkunde
vakgroep Nederlands

Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent
Tel.: 09/2249738
Fax.: 09/2249701
E-mail: liselotte.vandenbussche@hogent.be

 

 

 

Bio

Liselotte Vandenbussche (Gent, 1978) studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent en volgde de specialisatie Literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2002 werd ze aangeworven op het BOF-project ‘Vrouwen en journalistiek in Vlaanderen, 1890-1940. Een cultuurhistorisch project’. Ze promoveerde in juni 2006 aan het Centrum voor Genderstudies van de Universiteit Gent met een proefschrift dat bekroond is met de Jozef Vercoullieprijs 1998-2006 en de Prijs voor Geschiedenis 2008 van de provincie Oost-Vlaanderen. Het was ook genomineerd voor de Frans van Cauwelaertprijs 2008. Het is gepubliceerd door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde onder de titel Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914). Ze is redacteur van de Verslagen van het Centrum voor Genderstudies-UGent (Academia Press) en publiceerde onder meer in Western American Literature, The Translator, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Women’s History Review, Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Nederlandse letterkunde, Filter, Zuurvrij, Historica, Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, Yang en Spiegel der Letteren. Ze werkte ook mee aan een vijftiental boeken met bijdragen over gender en/of literatuur in het fin de siècle, waaronder Tales of Transit. Narrative Migrant Spaces in Atlantic Perspective, 1850-1950 (Amsterdam 2013), Lopende Vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900 (Hilversum 2012), Rethinking Cultural Transfer and Transmission. Reflections and New Perspectives (Groningen 2012), Crossing Cultures. Nineteenth-Century Anglophone Literature in the Low Countries (Leuven 2009) en Niet onder één vlag. Van Nu en Straks en de paradoxen van het fin de siècle (Gent 2005).

Na enkele kortere projecten aan de UGent werd ze als doctorassistent aangenomen bij de vakgroep Nederlands van Hogeschool Gent Vertaalkunde. Daar voert ze een onderzoek uit met als titel ‘Literatuur en cultuur in beweging: literaire vertalers (m/v) in Vlaanderen, 1830-1914. Een analyse van hun culturele bemiddeling, vertaalopvattingen, tekstinterne vertaalstrategieën en -procedés’.

 

Affiliatie

 • Hogeschool Gent, faculteit Toegepaste Taalkunde, vakgroep Nederlands: onderwijzend personeel/ doctorassistent
 • Universiteit Gent, vakgroep Engels: geaffilieerd onderzoeker
 • North-West University, Potchefstroom, Zuid-Afrika: geaffilieerd onderzoeker

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • literair-historisch onderzoek
 • fin de siècle
 • culturele bemiddelaars
 • genderstudies

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

Liselotte Vandenbussche werkt aan een postdoctoraal onderzoek naar de rol van literaire vertalers (m/v) in Vlaanderen in de jaren 1830-1914 onder promotorschap van Marysa Demoor (UGent) en Stefaan Evenepoel (Hogent). Het onderzoek is gericht op de culturele bemiddeling en vertaalopvattingen van literaire vertalers, en op tekstinterne vertaalstrategieën en -procedés.

Naar vertalers/bemiddelaars van Nederlandse literatuur in andere taalgebieden werd al heel wat onderzoek gevoerd, maar de culturele bemiddeling door Nederlandstalige vertalers in Vlaanderen, hun inbreng bij de receptie van buitenlandse literatuur, hun vertaalopvattingen en de aangewende vertaalstrategieën en - procedés in hun vertalingen bleven met uitzondering van enkele kortere studies onderbelicht. Het onderzoek richt zich op de wijze waarop buitenlandse literatuur in het literaire systeem in Vlaanderen functioneerde. Vertalers zorgen immers voor een productieve receptie van de buitenlandse literatuur in het literaire systeem en in hun vertalingen wordt een specifieke beeldvorming van ‘andere’ culturen uitgedragen, waarmee zij ook strategische doelen nastreven. De rol van vertalers bij de transmissie van teksten en de bemiddeling tussen culturen is dan ook cruciaal. Niet alleen omdat zij een inbreng hebben bij de selectie van een specifiek cultuurgoed en door het invoeren van nieuwe repertoires de evolutie van een literair systeem sturen, maar ook omdat zij literatuur en cultuur (re)produceren en dus ook tekstintern tussen twee culturen bemiddelen.

 

Dienstverlening:

 

Wetenschappelijke dienstverlening:

 • lidmaatschappen: 
  • lid van de Opleidingscommissie van de Master Vertalen aan de Hogeschool Gent, faculteit Toegepaste Taalkunde;
  • lid van de stuurgroep van het Centrum voor Genderstudies van de Universiteit Gent (2002-heden);
  • lid van de stuurgroep van de AssociatieOnderzoeksGroep Literatuur in vertaling (2008-heden);
  • lid van de stuurgroep voor het project ‘Taal als springplank tot het Hoger Onderwijs’ van de Hogeschool Gent (2008-2010);
  • lid van de International Comparative Literature Associaton (ICLA), Vereniging voor Algemene Literatuurwetenschap (VAL), Sophia (het coördinatienetwerk Vrouwenstudies), het Snellaertgenootschap en het Stijn Streuvelsgenootschap.
 • editoriaten:
  • redacteur van Focus: Gender. Rapporten van het Centrum voor Genderstudies –UGent (2003-2008);
  • redacteur van Verslagen van het Centrum voor Genderstudies – UGent (2005-2012).
 • coördinatie:
  • van het vak ‘Inleiding tot de Genderstudies I’ (2002-2003; titularis: prof. dr. M. Demoor; 1e licentie Vergelijkende cultuurwetenschap & keuzevak);
  • van het vak ‘Inleiding tot de Genderstudies II’ (2004-2006; titularis: prof. dr. M. Demoor; 2e licentie Vergelijkende cultuurwetenschap & keuzevak);
  • medeverantwoordelijk voor de dagelijkse werking en coördinatie van het Centrum voor Genderstudies – UGent (2002-2007);
  • jurylid van de leescommissie van het doctoraat van Jolein de Ridder, Balancing Acts in Feminities. The Ladies’ Treasury (1857-1895) and its Treasury of Literature (1868-1875), openbare verdediging op 30 september 2011, Universiteit Gent, samen met prof. Dr. Hillary Fraser, prof. Dr. Andrew King & prof. Dr. Sandro Jung;
  • lid van de doctoraatsbegeleidingscommissie van Birgit Van Puymbrouck en Frederick Morel;
  • promotor van masterproeven voor de opleiding Master in het Vertalen en seminariewerken voor de opleiding Bachelor in de Toegepaste Taalkunde;
  • commissaris van  scripties uit de opleiding Taal- en Letterkunde: twee talen en masterproeven voor de opleiding Master in het Vertalen.

 

Maatschappelijke dienstverlening:

 • interview over Johanna Courtmans-Berchmans in Het Vrije Woord, Radio 1, maandag 22 augustus 2011;
 • moderatie van een sessie over Prestige en vertaling op het colloquium ‘Frans als lingua Franca. Gevallen van histoire croisée en transnationale cultuurtransfer in de Lage Landen (1800-1914)’, HUB Brussel, 15-16 december 2011;
 • moderatie van een sessie over Culturele Transfers op de Tweede Onderzoeksdag van de AssociatieOnderzoeksGroep Literair Vertalen van de UGent en HoGent, Het eigene en het vreemde revisited. De omgang met de ander in Literaire vertalingen, 8 maart 2011;
 • moderatie van een sessie over gender en kunst m.m.v. dr. Marjan Sterckx (KHLim – PHL - K.U.Leuven) en dr. Marianne Van Remoortel (UGent) op het Genderforum van het Centrum voor Genderstudies van de Universiteit Gent, 6 mei 2009;
 • moderatie van een sessie over de productie van vertalingen op de Onderzoeksdag van de AssociatieOnderzoeksGroep Literair Vertalen van de UGent en HoGent, 12 februari 2009;
 • moderatie van een debat met Kristien Hemmerechts (auteur, hoofddocent Hogeschool-Universiteit Brussel), Tom Naegels (auteur, columnist) en Sarah De Mul (literatuurwetenschapster Universiteit Leiden) op een gespreksavond van FC Poppesnor, 19 juni 2008;
 • moderatie van een gesprek met Griet Roets (doctorassistent Universiteit Gent), Ann Van den Buys en Ria van Meenen (Persephone vzw) op een infoavond van FC Poppesnor, 13 mei 2008;
 • interview met Jennifer Lyon Bell (regisseur) en Marije Janssen (curator) op een gespreksavond van FC Poppesnor, 8 april 2008.

 

Link naar publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801001678359

 

Lijst met publicaties:

 

artikelen

 

A1:

Liselotte Vandenbussche (2013, ingediend als deel van special issue). ‘Het Frans als doorgeefluik voor Vlaamse cultuur: Hendrik Conscience en Georges Eekhoud’, De Negentiende Eeuw (2013), speciaal tijdschriftnummer over ‘Het Frans als lingua franca. Gevallen van histoire croisée en transnationale cultuurtransfer in de Lage Landen (1800-1914)’.

Michael Boyden en Liselotte Vandenbussche (2012). ‘Translating the American West into English. The Case of Hendrik Conscience’s Het Goudland’, Western American Literature 47 (2012: 1, Spring Issue), p. 23-44.

Sonia Vandepitte, Liselotte Vandenbussche en Brecht Algoet (2011). ‘Travelling Certainties: Darwin’s Doubts and their Dutch Translations’, The Translator, Science In Translation 17 (2011: 2), p. 275-299.

Liselotte Vandenbussche (2009). ‘‘Ik heb mijn dag verdroomd, zoo doe ik met mijn leven.’ Het estheticisme van Hélène Swarth’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125 (2009: 3), 264-284.

Liselotte Vandenbussche (2006). ‘Vrouwen in de Vlaamse avant-garde. Anarchisme in het literaire veld van het fin de siècle’. In: Spiegel der Letteren 48 (2006: 3), p. 303-330.

 

A2:

Liselotte Vandenbussche, Griet Vandermassen, Marysa Demoor & Johan Braeckman (2011). ‘Grappling with Evolutionary Theory. Femininities and Masculinities in the Work of Virginie Loveling (1836-1923)’. In: Women’s History Review 20 (2011: 4), p. 543-553.

Liselotte Vandenbussche (2008). ‘Ge weet, dat ik in critiek een brekebeen ben’. Vrouwen en literaire kritiek in het fin de siècle in Vlaanderen’. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118 (2008: 3), p. 395-408.

Liselotte Vandenbussche (2008). ‘‘Dat ik de broek aanheb ziet gij.’ Het ‘androgyne’ schrijverschap van Virginie Loveling’. In: Nederlandse letterkunde 13 (2008: 1), p. 69-89.

 

A3:

Liselotte Vandenbussche (2010). ‘Een heerlijke symbiose. Auteur-vertaler Lode Baekelmans en Georges Eekhoud’. Filter. Tijdschrift over vertalen 17 (2010: 2), p. 51-58.

Liselotte Vandenbussche (2008). ‘Een vergeten intellectuele duizendpoot. De veelzijdige carrière van Caecilia Ameye’. In: Historica 31 (2008: 2), p. 15-17.

Liselotte Vandenbussche, Griet Vandermassen, Marysa Demoor & Johan Braeckman (2007). ‘Darwin achterna? Evolutionaire ideeën in het proza van Virginie Loveling’. In: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 23 (2007), p. 177-193.

Liselotte Vandenbussche (2007), ‘De golf die al aan het rollen ging. Feminisme als stok of contextgericht beleidsinstrument’. In: Yang 43 (2007: 1), p. 139-148.

A4:

Liselotte Vandenbussche (2009). ‘Van jonge baders en brandende schaapherders: de heide van Georges Eekhoud en Fanny Delvaux’. In: Land in zicht. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon 78 (2009: 2), p. 2-6.

Liselotte Vandenbussche (2004). ‘Jonge baders in de Kempen: de gedeelde geliefden van Georges Eekhoud en Fanny Delvaux’. In: Zuurvrij 2 (2004: 7), p. 24-30.

 

 

Boeken

 

B1: boeken als auteur of coauteur:

Liselotte Vandenbussche (2008). Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914), Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

 

B2: hoofdstukken in boeken:

Michael Boyden, Hans Krabbendam & Liselotte Vandenbussche (2013), ‘Introduction’, in: Michael Boyden, Hans Krabbendam & Liselotte Vandenbussche (red.), Tales of Transit. Narrative Migrant Spaces in Atlantic Perspective, 1850-1950, Amsterdam University Press, American Studies Series, p. 9-25.

Liselotte Vandenbussche (2012), ‘Peripheral Autonomy/Mutual Sympathy? Women Translators in Flanders, 1870-1914’. In Petra Broomans & Sandra van Voorst (red.), Rethinking Cultural Transfer and Transmission. Reflections and New Perspectives. Studies on Cultural Transfer and Transmission 4. Groningen: Barkhuis, p. 93-115.

Liselotte Vandenbussche (2012). ‘Swarth, De Mont en de prerafaëlieten. Gelijkgestemde zielen, gedeelde natuur?’. In: Anne van Buul, Lopende Vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900. Rythmus. Jaarboek voor de studie van het fin de siècle 1, Hilversum: Verloren, p. 55-70.

Liselotte Vandenbussche & Stefaan Evenepoel (2010). ‘Vreemde eend of verre buur? Natievorming, literaire vertaalopvattingen en vertaalpraktijk in Vlaanderen (1830-1914)’. In: Nele Bemong, Mary Kemperink, Marita Matthijsen & Tom Sintobin, Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland, Hilversum: Verloren, p. 145-163.

Liselotte Vandenbussche (2010). ‘De ‘struggle for life’. Virginie Loveling (1836-1923)’. In: Jacqueline Bel & Thomas Vaessens (red.), Schrijvende vrouwen. Een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen (1880-2010). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 18-21.

Liselotte Vandenbussche (2010). ‘The ‘struggle for life’. Virginie Loveling (1836-1923)’. In: Jacqueline Bel & Thomas Vaessens (red.), Women’s Writing from the Low Countries (1880-2010). An Anthology. Amsterdam & Manchester: Amsterdam University Press & Manchester University Press, p. 18-21.

Liselotte Vandenbussche, Griet Vandermassen, Marysa Demoor & Johan Braeckman (2010). ‘Virginie Loveling (1836-1923) as a cultural mediator: from translating Klaus Groth to manipulating Charles Darwin’. In: Petra Broomans (red.), From Darwin to Weil. Women as Transmitters of Ideas. Studies on Cultural Transfer and Transmission 1. Groningen: Barkhuis, p. 47-71.

Liselotte Vandenbussche (2009). ‘Loveling, Marie Virginie, letterkundige’. In: Koninklijke Academiën van België, Nationaal Biografisch Woordenboek 19. Brussel: Paleis der Academiën, kol. 630-646.

Liselotte Vandenbussche (2009). ‘Dichteres in de branding. Blanka Gyselen voor vrouw, volk en vaderland’. In: Lukas De Vos, Yves T’Sjoen en Ludo Stynen (red.), Verbrande schrijvers. ‘Culturele’ collaboratie in Vlaanderen (1933-1953). Gent: Academia Press, p. 162-181.

Liselotte Vandenbussche (2009). ‘The Import of English Literature by Women Translators in Flanders, 1870-1914. A Comparative Survey’, in: Tom Toremans & Walter Verschueren (red.), Crossing Cultures. Nineteenth-Century Anglophone Literature in the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, p. 137-154.

Hanneke Pyck, Sigried Lievens, Liselotte Vandenbussche & Marysa Demoor (2009). ‘Should I stay or should I go? Wetenschappers aan het woord over de redenen van hun uitstroom’, in: Ronan Van Rossem, Karen Vandevelde & Hannelore Degrande (red.), Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel, Gent: Academia Press, p. 259-274.

Sigried Lievens, Hanneke Pyck & Liselotte Vandenbussche (2008), ‘Chapter 2: Career paths: recruitment – promotion – dismissal’. In: VLIR-Werkgroep Gelijke Kansen, Equality Guide – HR Instruments for Equal Opportunities at Universities. Leuven: Garant, p. 73-130.

Liselotte Vandenbussche (2008). ‘Schoon, zoet & zedig? De literaire kritiek over het werk van vrouwen in Vlaamse, niet-confessionele tijdschriften’. In: Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche, Griet Vandermassen & Debora Van Durme (red.) , Verslagen van het Centrum voor Genderstudies-UGent 17, Gent: Academia Press, p. 29-45.

Liselotte Vandenbussche (2007). ‘“La chair est triste” en verder niets? Vrouwen in de correspondentie van Emmanuel de Bom en Stijn Streuvels’. In: Tom Sintobin & Marcel de Smedt (red.), Een wijf is een wijf. Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels. Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap 13, Tielt: Lannoo, p. 253-265.

Liselotte Vandenbussche (2005). ’Van Nu en Straks en de Vrije Liefde. Huwelijk en seksualiteit bij Jacques Mesnil en August Vermeylen’. In: Raf de Bont, Geraldine Reymenants & Hans Vandevoorde (red.), Niet onder één vlag. Van Nu en Straks en de paradoxen van het fin de siècle. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, p. 211-231.

Georges Wildemeersch & Liselotte Vandenbussche (2002). ‘Eriek Verpale’. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.), Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur (Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers), band 8, februari 1994 – november 2002.

 

B3: boeken als redacteur:

Elke Brems, Mathijs Sanders en Liselotte Vandenbussche (red.) (2013, ingediend), Het Frans als lingua franca. Gevallen van histoire croisée en transnationale cultuurtransfer in de Lage Landen (1800-1914)’, speciaal tijdschriftnummer van De Negentiende Eeuw.

Michael Boyden, Hans Krabbendam & Liselotte Vandenbussche (red.) (2013), Tales of Transit. Narrative Migrant Spaces in Atlantic Perspective, 1850-1950, Amsterdam: Amsterdam University Press, American Studies Series.

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche & Marianne Van Remoortel (red.) (2012). Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent, Nr. 21. Gent: Academia Press.

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche & Marianne Van Remoortel (red.) (2011). Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent, Nr. 20. Gent: Academia Press.

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche & Griet Vandermassen (red.) (2010). Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent, Nr. 19. Gent: Academia Press.

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche, Griet Vandermassen & Debora Van Durme (red.) (2009). Verslagen van het Centrum voor Genderstudies – UGent, Nr. 18, Gent: Academia Press.

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche, Griet Vandermassen & Debora Van Durme (red.) (2008). Verslagen van het Centrum voor Genderstudies – UGent, Nr. 17, Gent: Academia Press.

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche & Griet Vandermassen (red.) (2007). Verslagen van het Centrum voor Genderstudies – UGent, Nr. 16, Gent: Academia Press.

Marysa Demoor, Liselotte Vandenbussche & Griet Vandermassen (red.) (2006). Verslagen van het Centrum voor Genderstudies – UGent, Nr. 15, Gent: Academia Press.

 

Andere publicaties

 

C1: artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, niet inbegrepen in vorige rubrieken:

Liselotte Vandenbussche (2006). ‘Tedere mannen en doortastende vrouwen. Een androgyn discours in Vlaamse, neutrale en liberaalgezinde culturele tijdschriften (1870-1914)’. In: Genderstudies: een genre apart? / Savoirs de genre: quel genre de savoir? Brussel: Sophia Colloquium, p. 398-403.

Liselotte Vandenbussche (2010). [recensie] 'Een kat met negen levens. Een nieuwe biografie van Alice Nahon [Recensie van 'Ik heb de liefde liefgehad'. Het leven van Alice Nahon, Tielt: Lannoo, 2008]'. In: Spiegel der Letteren 52 (2010: 2), p. 229-231.

 

Onderwijsactiviteiten

 • Nederlandse schrijfvaardigheid B, 2e bachelor Toegepaste Taalkunde, academiejaar 2012-2013, faculteit Toegepaste Taalkunde, Hogeschool Gent
 • Tekstwetenschap: Critical Discourse Analysis, 3e bachelor Toegepaste Taalkunde, academiejaren 2009-2012, departement Vertaalkunde, Hogeschool Gent
 • Nederlandse taalpraktijk B, 2e bachelor Toegepaste Taalkunde, academiejaren 2008-2012, departement Vertaalkunde, Hogeschool Gent
 • Nederlandse taalbeheersing 2, 2e bachelor Toegepaste Taalkunde, academiejaar 2007-2008, departement Vertaalkunde, Hogeschool Gent
 • gastdocente in de mastercursus 'Vlaams proza in cultureel en historisch perspectief' aan de Radboud Universiteit Nijmegen, maart 2010
 • gastdocente voor de Voortgezette Academische Opleiding Vrouwenstudies (gastcollege over de posities van vrijzinnige vrouwen in het Vlaamse literaire veld tijdens het fin de siècle, Universiteit Gent, 12 maart 2003)

Link naar de eigen webpagina

http://liselotte-vandenbussche.tumblr.com/

 

Links