Stefaan Evenepoel

HoGent
departement Vertaalkunde
vakgroep Nederlands

Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent
Tel.: 09/2249731
Fax.: 09/2249701
E-mail: stefaan.evenepoel@hogent.be

 

 

 

Bio

Stefaan Evenepoel is hoofddocent Nederlands aan de Hogeschool Gent Vertaalkunde. Aan de K.U.Leuven behaalde hij in 1980  zijn diploma van licentiaat in de Germaanse filologie (Master in de Taal en Letteren) en schreef hij een doctoraal proefschrift in het studiegebied van de Nederlandse literatuur  (1992). In zijn onderzoeksactiviteiten focust hij vooral op hedendaagse Nederlandse poëzie en de vertaling van cultuurspecifieke referenties in literaire teksten. Hij verricht ook onderzoek naar literair vertalen (opvattingen en praktijk) in Vlaanderen in de negentiende eeuw.

 

Affiliatie

 • Hogeschool Gent, departement Vertaalkunde, vakgroep Nederlands: onderwijzend personeel/ hoofddocent, vakgroepvoorzitter, voorzitter Opleidingscommissie Master in de meertalige communicatie
 • Universiteit Gent, vakgroep Nederlandse letterkunde: geaffilieerd onderzoeker

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • Hedendaagse Nederlandse literatuur (poëzie)
 • Literatuur in vertaling (o.a. studie van de vertaling van cultuurspecifieke referenties in literaire teksten)
 • Literaire vertalingen in Vlaanderen in de negentiende eeuw
 • Promotor van het postdoctoraal project van dr. Liselotte Vandenbussche:
 • Literatuur en cultuur in beweging: literaire vertalers (m/v) in Vlaanderen, 1830-1914. Een analyse van hun culturele bemiddeling, vertaalopvattingen, tekstinterne vertaalstrategieën en -procedés.

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

De culturele invalshoek van het vertaalonderzoek houdt in dat het onderzoek zich toespitst op de vraag welke cultuurspecifieke verwijzingen zich in literaire teksten voordoen en welke strategieën worden aangewend om die verwijzingen te vertalen.

Daarnaast wordt de relatie onderzocht tussen vertaalopvattingen van Vlaamse literaire vertalers in de negentiende eeuw en hun vertaalpraktijk.

 

Link naar publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801000849314

 

Lijst met publicaties

 • EVENEPOEL S., en D. DE GEEST, Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen. Ontstaan, doorbraak en profilering van een literaire beweging, in: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org).
 • EVENEPOEL S., Volmaakt onaf. Over stijl en thematiek in de vroege poëzie van Rutger Kopland. Leuven: Universitaire pers,  2000.
 • EVENEPOEL S., ROORYCK G., VERSTRAETE H. (red.), Taal en cultuur in vertaling. De wereld van Cees Nooteboom. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2004.
 • EVENEPOEL, S., Bij wijze van slot. Zoeken naar sleutels voor Nootebooms hotel, in: Evenepoel S., G. Rooryck en H. Verstraete (red.) Taal en cultuur in vertaling. De wereld van Cees Nooteboom. Antwerpen/Apeldoorn, 2004, p. 123-126.
 • EVENEPOEL, Stefaan & VAN POUCKE, Piet, “Waar eindigt dat? Over cultuurspecifieke referenties en literair vertalen.” In: Hinderdael, M, L. Jooken en H. Verstraeten, De aarde heeft kamers genoeg. Hoe vertalers omgaan met culturele identiteit in het werk van Erwin Mortier. Antwerpen / Apeldoorn: Garant, 2009, 83-100.
 • EVENEPOEL, S., Stemmen in het kapittel. Een rondetafelgesprek met Erwin Mortier en zijn vertalers. In: Hinderdael, M, L. Jooken en H. Verstraeten, De aarde heeft kamers genoeg. Hoe vertalers omgaan met culturele identiteit in het werk van Erwin Mortier. Antwerpen / Apeldoorn: Garant, 2009, 159-179.

 

Onderwijsactiviteiten

 • Maatschappij en instellingen van de Lage Landen
 • Tekstwetenschap
 • Nederlandse taalbeheersing
 • Zakelijke communicatie; Sollicitatietraining

 

Links

http://veto.hogent.be/dep/vakgroep/documents/cvficheN6Stefa