Yves T’Sjoen

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Nederlandse literatuur LW10

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09/ 264 40 66
Fax.: 09/ 264 79 91
E-mail:

 

 

 

Bio

Verbonden aan de Universiteit Gent (sinds 1992) als wetenschappelijk medewerker, vervolgens als assistent en doctor-assistent. Sinds 1 oktober 2006 benoemd als docent voor het vakgebied van Nederlandse letterkunde (moderne periode).

 

Affiliatie

 • Universiteit Gent, vakgroep Nederlandse letterkunde: zelfstandig academisch personeel
 • Lid van AOG ‘Literatuur en vertaling’ (voorzitter: Prof. I. Logie) en ‘Creatie, bemiddeling en context in de beeldende kunsten’ (voorzitter: Prof. C. van Damme)
 • Geregeld gastdocent Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika)

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • studie van de interbellumliteratuur in Nederland en Vlaanderen
 • moderne editiewetenschap
 • poëziestudie
 • medical humanities (literatuur en geneeskunde)

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich momenteel toe op de studie van de interbellumliteratuur in Nederland en Vlaanderen, teksteditorisch onderzoek betreffende moderne Nederlandstalige literatuur en de studie van de moderne (Nederlandstalige) poëzie. De publicaties die zijn opgenomen onder punt 2 kunnen aantonen aan welke auteurs en welke teksten de afgelopen jaren vooral aandacht is besteed (o.m. edities Louis Paul Boon, Richard Minne, Hugues C. Pernath, Paul Snoek, Eddy van Vliet, Karel van de Woestijne). Ook het vertaalde werk van deze schrijvers wordt in het onderzoek betrokken (recente publicaties over vertalingen van Paul Snoek en Hugo Claus). Is daarnaast betrokken bij de interuniversitaire werkgroep ‘Internationale receptie’ van de Onderzoekschool Literatuurwetenschap (samen met de Universiteiten Utrecht en Nijmegen). Samen met collega’s in Zuid-Afrika (Stellenbosch) en Nederland (Amsterdam) redigeerde hij recent de tweetalige bundel Over grenzen/Oor grense, een comparatistische studie over de Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse poëziesystemen na de Tweede Wereldoorlog (Acco).

Begeleidt, in het verlengde van deze onderzoeksactiviteiten, als promotor in totaal zes onderzoeksprojecten (FWO en BOF, alsook onderzoek in het kader van de Associatie). Maakt deel uit van de redactieraad van periodieken (o.m. Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift), zetelt in enkele raden en/of commissies (o.m. Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, Taalunie) en wordt occasioneel gevraagd voor literaire jury’s.

 

Link naar publicaties

http://lib.ugent.be/bibliografie/801000850425

 

 Selectieve lijst met publicaties [vanaf 2005]


Boeken


Auteur

 • De gouddelver. Over het lezen van poëzie [Beschouwingen over moderne Nederlandstalige poëzie]. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam, 2005, 315p.
 • Een beeld van poëzie. Poëziebeleid in Vlaanderen. Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2006, 55p.

 

Redacteur

 • Geert van Oorschot, dubbelnummer ZL. Literair-historisch tijdschrift 4 (2004-2005) 2 (januari). Red. E. Bruinsma, S.A.J. van Faassen (eindredactie), H. Renders en Y. T’Sjoen. Garant, Leuven 2005, 245 p.
 • De Volksverheffing 2. Jaarboek voor poëzie. Red. K. Vergeer en Y. T’Sjoen. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005, 165 p.
 • Denken op papier. Tekstgenetische studies (met referaten studiedagen tekstgenese 2003 en 2004). Red. D. van Hulle (UAntwerpen) en Y. T’Sjoen (UG). ‘AMVC-publicaties’ 8, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 2006, 138 p. (+ cd-rom).
 •  Klassieke reeksen en klassiekenreeksen. Red. Y. T’Sjoen en L. van Melle. [dossier] Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 116 (2006) 1, p.3-128.
 • Maurice Roelants [dossier]. Red. S. van den Bossche, E. Bruinsma, S.A.J. van Faassen en Y. T’Sjoen. ZL. Literair-historisch tijdschrift [5/3: april-juni 2006], 84 p.
 • De Volksverheffing 3. Jaarboek voor poëzie. Red. K. Vergeer en Y. T’Sjoen. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2006, 140p.
 • Versions and interpretations/ Versies en interpretaties. Red. D. van Hulle, M. de Smedt en Y. T’Sjoen. Peeters en Alpha Copy, Leuven, 2006 [ALW-cahier 26], 140 p.
 • De Volksverheffing 4. Jaarboek voor poëzie. Red. K. Vergeer en Y. T’Sjoen. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2007, 125p.
 • De Holocaust herschrijven? Joodse Post Holocaust-literatuur. Red. J. de Vos (Voorwoord) en Y. T’Sjoen. Dossier Spieghel Historiael/Studia Germanica Gandensia [jaarboek], Bond voor Gentse Germanisten, Academia Press, Gent, 2007, 97 p.
 • Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie/Oor grense. ’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie. Red. R. Foster (Universiteit Stellenbosch, ZA), Y. T’Sjoen (UGent) en T. Vaessens (Universiteit van Amsterdam). Acco, Leuven/Den Haag, 2009, 423p.

 

In voorbereiding

 • Verbrande schrijvers. ‘Culturele collaboratie’ in Vlaanderen (1933-1953). Red. L. Stynen, Y. T’Sjoen en L. de Vos. ‘Libri’-reeks-Studia Germanica Gandensia. Academia Press, Gent, 2009.

 

Editeur

 • Cyriel Buysse, Tantes. Ed. Y. T’Sjoen, nawoord A.M. Musschoot. Atlas, Amsterdam, 2005, 123 p. [reeks: De twintigste eeuw, nr.43]
 • Hugues C. Pernath, Gedichten. Ed. J. Gerits, M. Smeyers (CTB) en Y. T’Sjoen, nawoord: J. Gerits. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam, 2005, 581 p.
 • Louis Paul Boon, Te oud voor kamperen? en andere verhalen. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2005, 268 p. [Verzameld Werk, deel 5]
 • Louis Paul Boon, De liefde van Annie Mols/Het nieuwe onkruid/Als het onkruid bloeit. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2005, 927 p. [Verzameld Werk, deel 14]
 • Louis Paul Boon, De atoombom en het mannetje met den bolhoed/Mijn kleine oorlog. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2006, 172 p. [Verzameld Werk, deel 4]
 • Cyriel Buysse, Zomerleven. Ed. Y. T’Sjoen, nawoord J. van Parys. Atlas, Amsterdam, 2006, 344 p. [reeks: De twintigste eeuw, nr.49]
 • Jeroen Brouwers, In het midden van de reis door mijn leven. Samenstelling: L. Kuitert (Universiteit van Amsterdam) en M. Rotenstreich; teksteditie: P. de Bruijn (Huygens Instituut) en Y. T’Sjoen (UG). Atlas, Amsterdam, 2006, 191 p. [reeks: ‘Oerboek’].
 • Paul Snoek, Gedichten. Ed. Y. T’Sjoen en C. van der Vorst, nawoord P. Demets. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam, 2006.
 • Louis Paul Boon, de kleine eva uit de kromme bijlstraat. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2006, 63 p. [Verzameld Werk, deel 9]
 • Richard Minne, Verzameld werk. Ed. en tekstverantwoording Y. T’Sjoen. Onder de leiding van wetenschappelijke redactiecommissie (Prof.dr. A.M. Musschoot, Prof.dr. G. Dorleijn, Prof.dr. H.T.M. Van Vliet). G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2006, 350 p.
 • Louis Paul Boon, De bende en de zoon van Jan de Lichte. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2007, 426 p. [Verzameld Werk, deel 8]
 • Eddy van Vliet, Gedichten. Ed. Y. T’Sjoen, C. van der Vorst en m.m.v. E. van Damme, nawoord P. Demets. De Bezige Bij, Amsterdam, 2007, 985 p.
 • Karel van de Woestijne, Verzameld dichtwerk. I. Lyrische poëzie en II. Epische poëzie. Ed. A.M. Musschoot, m.m.v. K. Demoen, L. Jansen en Y. T’Sjoen. Lannoo/Delta, Tielt, 2007, 762 p. en 529 p.
 • Louis Paul Boon, De avend vraagt u/3 mensen tussen muren/De voorstad groeit. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2007, 466 p. [Verzameld Werk, deel 1]
 • Louis Paul Boon, Erotisch/pornografisch werk. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2008, 973 p. [Verzameld Werk, deel 16]
 • Mensje van Keulen, De schriften wachten. Oerboek. Redactie: P. de Bruijn, D. Cartens, S. van Faassen, L. Kuitert, M. Rotenstreich en Y. T’Sjoen. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2008, 179 p. [reeks: ‘Oerboek’ 3].
 • Louis Paul Boon, Abel Gholaerts. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2008, 424 p. [Verzameld Werk, deel 2]
 • Louis Paul Boon, Vergeten straat. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot en Y. T’Sjoen, m.m.v. E. van Damme. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2009, 296p. [Verzameld Werk, deel 3]

 

In druk

 • Ivo Michiels, Het literatuurkritische werk in ‘Het Handelsblad’ (1948-1957). Ed. B. Nuyens en Y. T’Sjoen, nawoord B. Nuyens. KANTL, Gent, 3 dln., deel 1 (2009), deel 2 (2009) en deel 3 (2010).
 • Herman Teirlinck, Het ivoren aapje. Een roman van Brusselsch leven. Ed. C. Cailliau en Y. T’Sjoen. Atlas, Amsterdam, 2009. [reeks: De twintigste eeuw]
 • Ben Cami, Gedichten. Ed. Y. T’Sjoen en E. van Damme, nawoord J. Joosten. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam 2009.

 

Artikels in tijdschriften

 

A1

 • ‘Terug naar de bron? Over verzamelde werken en heruitgaven van Vlaamse schrijvers op het eind en aan het begin van een nieuw millennium’, in Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 115 (2005), afl. 3, p.441-466. 
 • ‘Klassieke reeksen en klassiekenreeksen. Bij wijze van inleiding’, in [dossier] Klassieke reeksen en klassiekenreeksen (red. Y. T’Sjoen en L. van Melle), Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 116 (2006), afl. 1, p.3-7.

 

Aanvaard en ter perse

 • ‘De vloek van Derème. Richard Minne en “le cercle des fantaisistes”’, in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 119 (2009).

 

A2

 •  ‘Pleidooi voor fundamentenzorg. De wetenschappelijke status van de geannoteerde editie van brieven en andere historische bronnen’ en ‘Klungelen en knutselen met dood materiaal: Verleden, heden en toekomst van klassieke reeksen voor moderne literatuur in Vlaanderen en Nederland’, in [dossier editiewetenschap] Stilet, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, XVI (2005) 2, resp. p.87-101 en p.102-118.
 • ‘Achter de trommels. Het Afrikaner nationalisme als bouwsteen voor het ideologische discours van de Vlaamse Beweging (ca. 1875-1921)’, in Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies/Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies/Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies, vol.2 (Poznań, 2007), p.51-76.
 • ‘“In de trein naar het diepe Kaapstad”. De maiden trip van Vlaams literair ambassadeur Karel Jonckheere in Zuid-Afrika: Een reconstructie’, in Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 15 (2008), afl.2, p.138-157.
 • ‘“Koloniseren is een smaak die je moet leren’. Hugo Claus en Het leven en de werken van Leopold II (1970)’, in Tydskrif vir Letterkunde. ’n Tydskrif vir Afika-letterkunde/A Journal for African Literature 46 (1), 2009 (Herfs/Autumn), Universiteit van Pretoria, p.151-166.
 • Yves T’Sjoen en Els van Damme, ‘“Zijde bij de Hitlerjeugd nie meer dan?” Vooruit en Pierken de Spiegelleire op het breukvlak van twee discoursen: van socialisme naar nationaalsocialisme (1931-1944)’, in Brood en Rozen, AMSAB, 2009/2, p.41-53.

 

A3

 • ‘Maurice Roelants, vasthoudend uitgever van Richard Minne. Drie vroege plannen, op het eind van en kort na de Eerste Wereldoorlog, voor een uitgave van Den Zoeten Inval’, in ZL. Literair-historisch tijdschrift 5 (2005-2006) 3 (april-juni 2006), p.28-45.
 • ‘Bij wijze van uitleiding. Teksteditorisch onderzoek in de context van interpretatieve studie’, Versions and Interpretations/ Versies en interpretaties, VAL-cahier 26 [Vlaamse Vereniging voor Algemene Literatuurwetenschap], D. van Hulle, M. de Smedt en Y. T’Sjoen (eds.), Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap/Peeters, Leuven, 2006, p.133-140.
 • ‘De heiliging van tekens op steen. Nic van Bruggen en de cultus van een romantisch dichterschap’, in Zacht Lawijd 6 (2006-2007) 3 (april-juni 2007), p.76-100.
 •  ‘Dynamische compositietechnieken in Dubbelfuga’, in Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw. Over de poëzie van Jo Gisekin. Cas Goossens (red.). P, Leuven, 2008, p.83-86.
 • ‘De positionering van de criticus Paul de Vree in de jaren dertig: pro en contra Buysse’, in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. Dl XXIV, 2008, p.97-114.
 •  ‘“In de trein naar het diepe Kaapstad”. De maiden trip van Vlaams literair ambassadeur Karel Jonckheere in Zuid-Afrika’, in Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift 7 (2007-2008) 4 (oktober-december 2008), p.5-27.
 • ‘Mark van Tongele’, Poetry International, 2009 [opdracht Vlaams Fonds voor de Letteren].
 • Yves T’Sjoen en Els van Damme, ‘René de Clercq en de leerling-tovenaar Richard Minne’, in Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift 8 (2008-2009) 2 (april-juni 2009), p.45-61.
 • ‘Remy C. van de Kerckhove (1921-1958) en het “humanitaire pathos”’, in Jaarboek van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 2009, p.335-347.

 

In druk

 • ‘“In het hoofd der critikasters van Het Overzicht is het niet pluis”. Een voetnoot in de eigentijdse receptie van ’t Fonteintje (nummers 1 en 2, juni-september 1921)’, in Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift 8 (2008-2009) 3 (juli-september 2009), p.91-99.


Hoofdstukken in boeken

 • ‘Over een uitgever en zijn favoriete dichter. Geert van Oorschot als uitgever van Richard Minnes verzameld dichtwerk’, in Geert van Oorschot (1909-1987). Red. S.A.J. van Faassen (eindredactie), E. Bruinsma, H. Renders en Y. T’Sjoen. Garant, Leuven, 2005, 261 p., p.113-127 [= boekuitgave van ZL. Literair-historisch tijdschrift, 4 (2004-2005) 2 (februari)].
 • ‘Groei van een gevoel. De tekstgenese van Jan Lauwereyns’ gedicht ‘Anatomie van melancholie’ (in Buigzaamheden)’, in Denken op papier. Tekstgenetische studies. Red. D. van Hulle en Y. T’Sjoen. Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 2006, p.55-68 (reeks: ‘AMVC-publicaties’ 8).
 • Verzen en Gedichten van Firmin van Hecke. Tekstgenetische en drukvergelijkende aanzetten voor verder onderzoek’, in Manuscript – variant – genese/genesis. Red. M. de Smedt en E. Vanhoutte. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2006. Ook gepubliceerd in: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 115 (2005) 2, p.207-233 en p.331-332 [English abstract].
 • ‘Het is maar een flits. Een receptiehistorische verkenning van Richard Minnes poëzie’, Literaire roem?, Praagse Perspectieven 4, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag. Red. Z. Hrnčířová, E. Krol e.a., Praag, 2006, p.33-45.
 • Yves T’Sjoen, m.m.v. Sofie Royeaerd, ‘“Het stof van eeuwen wisselt dagelijks van bestaan”. Over het paraproza van Gust Gils’, Achter de verhalen. Over de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Red. E. Brems, H. Brems, D. de Geest en E. Vanfraussen. Peeters, Leuven, 2007, p.335-348.
 • ‘Van droomtuin naar taaltuin naar leeftuin. Taallandschappen in de Vlaamse experimentele prozaliteratuur van de jaren zestig en zeventig. Een voorstel voor onderzoek’, Taallandschappen, Praagse Perspectieven 5, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag. Red. Z. Hrnčířová, E. Krol e.a., Praag, 2008, p.435-452.
 • ‘Binnenwaartse buitenstaanders. Literatuur over de grenzen, over de grenzen van literatuur’, in Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wrocław. Irena Barbara Kalla en Bożena Czarnecka (red.). Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, 2008, p.11-24.
 • ‘“In de trein naar het diepe Kaapstad”. Karel Jonckheere en Zuid-Afrika’, Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie/Oor grense. ’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie. Red. R. Foster (Universiteit Stellenbosch, ZA), Y. T’Sjoen (UGent) en T. Vaessens (Universiteit van Amsterdam). Acco, Leuven/Den Haag, 2009, p.153-172.
 • Anne Marie Musschoot en Yves T’Sjoen, ‘“Het is de mensch die mij interesseert”. Raymond Herreman als criticus’, in Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig. Gillis J. Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants en Pieter Verstraeten (red.). Vantilt, Nijmegen, 2009, p.129-148.

 

Aanvaard en ter perse 

 • ‘De kroon ontbloot. Hugo Claus’ productieve “mislezing” van het leopoldiaanse discours’, in Tussen genie en gêne? Leopold II, buitenlands beleid en kolonisatie, Lannoo/Racine, Tielt/Brussel, 2009.
 • ‘Vlaamse emanicipatie en/of Ledegancks literaire identiteit. Vertalingen van romantische poëzie als politieke en poëticale strategie’, in Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de processen van identiteitsvorming in de negentiende-eeuwse lage landen. Red. N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen en T. Sintobin. Verloren, Hilversum, 2009.
 • ‘“En toch, van evenwicht mijn hart is bloedend”. Zwarte Muze van Paul Snoek’, in Hulde-album Hugo Brems. Red. P. Couttenier, D. de Geest en M. van Vaeck. Peeters, Leuven, 2009.
 • ‘Over poëzie en rechtspraak. Beschouwingen over de dichter-advocaat Eddy van Vliet’, in Geschiedenis van de advocatuur. Uitgave Pro Memorie, Universiteit Gent [Vakgroep grondslagen en geschiedenis van het recht en van de Interuniversitaire attractiepool ‘Justitie en Samenleving: sociaal-politieke geschiedenis van justitie in België (1795-2005)], Gent, 2009.
 • ‘Wanneer Mustafa geen Mohammed meer is. Over het dichterschap van Mustafa Stitou’, in Diversiteit. In de Nederlandse taal en de Nederlandstalige literatuur en cultuur. Handelingen van het Regionaal Neerlandicum, Boedapest, 2009.
 • ‘“But shall the Twain Never Meet?” Before and after Expo 58. East versus West in Flemish prose literature on Belgian Congo’, in African Presence in Europe, K. Gyssels (red.), L’Harmattan, Paris, 2010.

 

Onderwijsactiviteiten

 • moderne Nederlandse literatuur
 • editiewetenschap

 

Link naar de eigen webpagina indien van toepassing

http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/home/personeel/YTSjoen

 

Links

 • OLITH [Onderzoeksgemeenschap ‘Literaturen, literatuuropvattingen, literatuurwetenschap: interactive en conflict’]: http://olith.ned.univie.ac.at/node/13760/
 • LITRA [Centre for Literature and Trauma - UGent]: http://www.litra.ugent.be/
 • SEL [Studiecentrum Experimentele Literatuur/Study Centre for Experimental Literature – UGent/VUB]