Academiejaar 1999-2000

 

Cattoor, Bert

Het vertaalwerk van Maximus Planudes


Academiejaar 1999-2000

 

Cool, Wim

Niet enkel door Judas verraden? Een analyse van recente evangelievertalingen.


Academiejaar 1999-2000

 

Verbelen, Annemie

De vertaalpoëtica van Anton Van Wilderode


Academiejaar 2000-2001

 

Blancquaert, Dieter

Een vertaalgeschiedenis van Longos' Dafnis en Chloë


Academiejaar 2000-2001

 

Van Twembeke, Lincy

Euripides' Medea. Een comparatieve vertaalbeschrijving


Academiejaar 2001-2002

 

Daem, Geertrui

Aurea mediocritas. Een bespreking en vergelijkende vertaalbeschrijving van Horatius' Oden in Vlaanderen en Nederland tussen 1945 en 2000.


Academiejaar 2001-2002

 

Gyselinck, Wannes

Onder professoren -  een symposium.  Vertalen wat er niet staat – een vertaalverantwoording. Literaire vertaling van Loukianos’ Symposion

[ondertussen verschenen in boekvorm bij uitgeverij P, Leuven, 2009]


Academiejaar 2001-2002

 

Ingelbrecht, Tom

Nonnos van Panopolis. Een selectie erotische passages. Inleiding, proeve van vertaling in Nederlandse hexameters en commentaar.


Academiejaar 2001-2002

 

Schuermans, Annelies

De vertaalpoëtica van Gerard Koolschijn


Academiejaar 2001-2002

 

Van Machelen, Thomas

Persius – Satura I. Zoektocht naar een volwaardige vertaling


Academiejaar 2002-2003

 

Lozie, Maaike

Ad verbum of ad sensum? De vertaalproblematiek bij Hiëronymus en Rufinus


Academiejaar 2002-2003

 

Van Ginckel, Joke

Theokritos' Idyllen II en III. Een proeve tot literaire vertaling, met twee hoofdstukken over inhoud en interpretatie.


Academiejaar 2003-2004

 

Verberckmoes, Sylvie

Woordspelingen bij Aristofanes in vertaling


Academiejaar 2004-2005

 

De Smet, Evelien

Martialis, Spotepigrammen. Verhaald, vertaald, verklaard.

[ondertussen verschenen in boekvorm bij uitgeverij P, Leuven, 2009]


Academiejaar 2004-2005

 

Vermeir, Toon

Menanders Dyskolos. Auteur en Traditie / Een vertaling


Academiejaar 2005-2006

 

Serlet, Ann-Sophie

“Trachiniai” van Sofokles. Vertaling en bewerking. Literaire achtergrond en vertaalcommentaar.


Academiejaar 2006-2007

 

Bruynooghe, Tom

Altijd blijven lachen... Onderzoek naar de continuïteit van humor in vertalingen van Plautus’ Miles Gloriosus


Academiejaar 2006-2007

 

De Bruycker, Astrid

"Ik denk dat Longinus hun de oogen zal verlichten". Longinos' Over het verhevene en een studie van de twee oudste Nederlandse vertalingen, zijnde die van Pieter Le Clercq (1719) en Matthijs Siegenbeek (1811)


Academiejaar 2008 – 2009

 

Carion, Lien

Historia Apollonii Regis Tyri. Vertaald en becommentarieerd.

 

Promotor:        Y. Maes


Academ­iejaar 2008-2009

 

Verhelst, Berenice

Mousaios' Hero en Leander naar het  Nederlands vertaald. Een filologisch onderzoek en een poëtische vertaling.