Academiejaar 2008-2009

 

De Buysscher, Nora

De vertaling van neologismen. Een vergelijkende studie van de vertalingen van drie kinderboeken van Roald Dahl in enkele Germaanse talen

 


Academiejaar 2008-2009

 

Du Gernier, Ine

Harry Potter in Zweedse en Franse vertaling: cultuurspecifieke items en universele vertaalstrategieën

 


Academiejaar 2008-2009

 

Lingier, Fien

Evoluties in de Duitse vertalingen van het dagboek van Anne Frank: een onderzoek naar de veranderende houdingen en normen in het taalgebruik

 


Academiejaar 2008-2009

 

Matthijs, Ruben

Ideologie en vertaling. Een case study: de vertaling van ideologie in Kuifje

 


Academiejaar 2008-2009

 

Van Kerrebroeck, Eva

Interscandinavische vertaling