Vertelling en vertaling: narratologie en vertaalstudies

Internationale workshop
Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent
Maandag 17 september 2012

Keynote lezingen door

Theo Hermans (University College London)
Gerald Prince (University of Pennsylvania)


Organisatie
AOG “Literatuur in vertaling”
i.s.m. SEL – Studiecentrum Experimentele Literatuur
met de financiële steun van de Doctoral School for Arts, Humanities and Law van de Universiteit Gent

Universiteit Gent - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vrije Universiteit Brussel
Hogeschool Gent –Toegepaste taalkunde