Lars Bernaerts

UGent
faculteit Letteren & Wijsbegeerte
vakgroep Letterkunde

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09/2649582
E-mail: lars.bernaerts@ugent.be

Bio

 • 2008: doctor in de taal- en letterkunde: Germaanse talen
 • 2008-heden: postdoctoraal onderzoeker (FWO) aan de Vakgroep
 • Letterkunde - Nederlandse letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap
 • 2010-heden: deeltijds zelfstandig academisch personeel aan de Vakgroep Taal- en Letterkunde van de VUB

 

Affiliatie

 • FWO
 • Universiteit Gent, Vakgroep Letterkunde
 • Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Taal- en Letterkunde

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten

 • narratologie en stilistiek
 • moderne Nederlandse literatuur
 • experimenteel proza
 • cognitieve literatuurwetenschap
 • taalhandelingsanalyse

 

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

Mijn onderzoek focust op experimentele literatuur en tekstuele benaderingen van literair proza (narratologie, literaire stilistiek en taalhandelingsanalyse). In De retoriek van waanzin (2011) onderzocht ik de retoriek en de narratieve onbetrouwbaarheid van waanzinnige ik-vertellers, met aandacht voor de representatie van waanzin en het gebruik van taalhandelingen. Huidig onderzoek concentreert zich op de lectuur van experimentele teksten aan de hand van postklassieke narratologie, taalhandelingstheorie en cognitieve literatuurwetenschap. In dat kader interesseren me de stilistische en narratieve aspecten van vertalingen van experimentele literatuur.

 

Link naar publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801001761821

 

Representatieve publicaties

Bernaerts, L. “Cognitieve literatuurwetenschap”, in: Cahier voor Literatuurwetenschap 3. Gent: Academia Press, 2011, 153-158.

Bernaerts, L. & Pieters, J. (eds.) Hermeneutiek in veelvoud. Themanummer van Cahier voor Literatuurwetenschap 3. Gent: Ginkgo/Academia Press, 2011.

Bernaerts, L., Martens, G. & Van Hulle, D. “Narratologie en tekstgenese. Een terreinverkenning”, in: Spiegel der Letteren. 53 (3), 2011, 281-309.

Bernaerts, L. & Vervaeck, B. “‘Wie is toch deze verrassende Krijgelmans?’ Ivo Michiels, C.C. Krijgelmans en het Vlaamse romanexperiment”, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 127 (2), 2011, 164-188.

Bernaerts, L. De retoriek van waanzin. Taalhandelingen, onbetrouwbaarheid, delirium en de waanzinnige ik-verteller. Antwerpen: Garant, 2011.

Bernaerts, L., Vandevoorde H., & Vervaeck, B. (eds.) Jan Walravens en het experiment.  Gent: Ginkgo/Academia Press, 2011.

Bernaerts, L. “Interactions in Cuckoo’s Nest. Elements of a Narrative Speech Act Analysis”, in: Narrative. 18 (3), 2010, 276-299.

Bernaerts, L. “Nieuwe literaire stilistiek en de lectuur van Ivo Michiels’ experimentele proza”, in: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. 63, 2009, 27-41.

Bernaerts, L., Herman, L. & Vervaeck, B (eds.). Madness in Fiction. Speciaal nummer van Style. 43 (3), 2009.

Bernaerts, L. “Naar een autonome kijktekst. Ivo Michiels’ Met Dieric Bouts en Een tuin tussen hond en wolf als experimentele filmliteratuur”, in: Spiegel der Letteren. 51 (3), 2009, 319-339.

 

Onderwijsactiviteiten

 • Algemene literatuurwetenschap en narratologie aan de VUB

Link naar de eigen webpagina indien van toepassing

 

Links

www.sel.ugent.be