Thomas Spittael

HoGent
Faculteit Toegepaste Taalkunde
vakgroep Engels & Frans

Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent
Tel.: 09/224 97 25
Fax.: 09/224 97 01
E-mail: thomas.spittael@hogent.be

 

UGent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde (Engels)

Blandijnberg 2, 9000 Gent
Tel.: 09/264 36 55
Fax.: 09/264 41 79
E-mail: thomas.spittael@ugent.be

Bio

Thomas Spittael werkt momenteel als doctoraal wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent en de Universiteit Gent, waar hij respectievelijk verbonden is aan de onderzoeksgroep Cultuur en Vertaling en het Centre for the Study of Text and Print Culture. In 2010 behaalde hij het diploma van master in het vertalen (Engels/Frans). Na een jaar als vertaler te hebben gewerkt, als stagiair bij de Europese Commissie en als medisch vertaler, startte hij op 1 januari 2012 zijn doctoraal onderzoek in het kader van een associatieonderzoeksproject.

Affiliatie

  • Hogeschool Gent, Faculteit Toegepaste Taalkunde (vakgroep Engels + Frans): geaffilieerd onderzoeker
  • Universiteit Gent, faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Letterkunde, afdeling Engels: doctoraal wetenschappelijk medewerker

Korte beschrijving onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de kernactiviteiten van de AOG

  • Jean-Jacques Rousseau
  • Discours sur les sciences et les arts (1751)
  • achttiende-eeuwse literatuur
  • verlichtingsfilosofie
  • vertaal- en receptieonderzoek
  • cultuur en vertaling
  • print culture

The Translation, Cultural Mediation, and Reception in Britain of J.-J. Rousseau’s Discours sur les Sciences et les Arts, 1751-1779: A Study of Translational Poetics, Ideological Adaptation, and Print Cultural Appropriation

Thomas Spittael werkt onder promotorschap van Sandro Jung (UGent) en co-promotorschap van Lieve Jooken (HoGent) en Guy Rooryck (HoGent) aan een doctoraat over de vertaling en receptie van Jean-Jacques Rousseaus Discours sur les Sciences et les Arts (1751). Met dit onderzoek beoogt hij een originele en interdisciplinaire bijdrage te leveren op het vlak van vertaling, receptie, cultuurtransfers en print culture.

 

Methodologisch gezien bestaat het onderzoek uit een drievoudige analyse:

Een eerste onderdeel is de studie van de actoren of culturele bemiddelaars die betrokken waren bij het vertaalproces. Deze ‘actor analysis’ wordt benaderd vanuit een sociologische invalshoek (Bourdieu 1984), die wordt aangevuld met concepten uit de historische vertaalkunde (Milton & Bandia 2009) en receptieonderzoek (Iser 1974, Jauss 1982). Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de factoren die het ‘veld’ of ‘champ’ van de vertaler bepalen en hoe deze in contrast staan met de heersende ‘doxa’ van socio-historische normen.

Rousseaus Discours werd vijf keer vertaald in een tijdspanne van ongeveer dertig jaar (1751-1779). De studie van de vertalingen zelf vormt een tweede aspect van het onderzoek. Dit deel wordt theoretisch ondersteund door de inzichten van Gérard Genette (1987) en Dominique Maingueneau (2004). In de discoursanalyse wordt een onderscheid gemaakt tussen de parateksten en de tekst van de vertaling zelf. Een eerste fase van dit onderzoek bestaat uit een analyse van de periteksten – voornamelijk de titelpagina’s en voorwoorden – en de epiteksten. De vertaalanalyse heeft als doel de expliciete en impliciete interventies van de vertalers op te sporen en hun functie in verband te brengen met de theoretische concepten van Maingueneau.

Ten slotte wordt ook onderzoek verricht naar de “print culture” en de receptie van het Discours in Groot-Brittannië. De materiële aspecten van print culture zoals productie, marketing en advertenties, literaire consumptie, annotatie en intellectuele eigendomsrechten zijn tot op heden grotendeels verwaarloosd in vertaalstudies. De Franse receptie dient als context voor de studie van de receptie in Groot-Brittannië. Via de 17th and 18th Century Burney Collection of Newspapers en ProQuest worden respectievelijk krantenadvertenties en recensies in achttiende-eeuwse tijdschriften onderzocht.

English version: http://sandrojung.wix.com/cstpc#!__rousseau-project

Promotor: Sandro Jung

Copromotoren: Lieve Jooken en Guy Rooryck

Onderwijsactiviteiten

An Introduction to Prose. (UGent, academiejaar 2012-2013, BA1)

 

Link naar de eigen webpagina

HoGent-profiel

http://veto.hogent.be/od/vertaalonderzoek/2leden.cfm

UGent-profiel

http://www.english.ugent.be/ThomasSpittael

 

Links

Centre for the Study of Text and Print Culture (CSTPC)

http://www.wix.com/sandrojung/cstpc#!home-finance

East Central American Society for Eighteenth-Century Studies (EC/ASECS)

http://www.jimandellen.org/ecasecs/index.html