Ten behoeve van zowel onderwijs- als onderzoeksactiviteiten willen we een databank aanleggen met wetenschappelijke bijdragen op het gebied van literair vertalen. Daarbij denken we aan bijdragen op undergraduate niveau zoals bachelor- en masterproeven maar ook aan bijdragen op een hoger niveau: doctoraal, postdoctoraal, bijdragen van senior onderzoekers. Een dergelijke databank kan als inspiratiebron dienen en vergelijkend materiaal aanreiken voor verder onderzoek op het gebied van literair vertalen.